Регионални

Община Разлог търси здравен медиатор

Необходимите документи за заемане на длъжността са: автобиография, мотивационно писмо, копие от диплома за завършено средно образование и заявление по образец. (Образец на заявлението се получава във Фронт офиса на Община Разлог, находящ се на ул. „Шейново“ №2, град Разлог. Mожете да изтеглите документа и от интернет страницата на общината на адрес: http://www.razlog.bg/)
Изискванията към кандидатите: завършено средно образование; принадлежност към местна уязвима етническа общност; познаване на здравните и социални проблеми на общността; владеене на езика на общността; комуникативни умения; компютърна грамотност (MS Word, Internet);здравен медиатор
Провеждането на конкурса ще бъде в рамките на един ден: разглеждане на постъпилите документи от комисия и провеждане на интервю с кандидатите, одобрени по документи.
Дата, час и място на провеждане на конкурса ще бъдат обявени допълнително, след изтичане на срока за кандидатстване.
Краен срок за подаване на документи: 06.03.2019г. /включително/, до 17.30 часа
Документите се подават във Фронт офиса на Община Разлог, находящ се на ул. „Шейново“№2, град Разлог.
Кратко описание на длъжността „Здравен медиатор”
– Работа с клиенти и подпомагане на незапознатите със здравната система за получаване на достъп до здравни услуги.
– Посредничество между уязвими групи и здравни и социални служби, придружаване.
– Работа с ОПЛ и други здравни специалисти и институции за повишаване на имунизационния статус на децата.
– Подпомагане при попълване на различни документи.
– Участие в организиране на здравни профилактични мероприятия и мероприятия за повишаване на здравната култура.
Информация за професията „здравен медиатор“ можете да намерите на www.zdravenmediator.net

Facebook
Тагове

Свързани новини

1 коментар

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *