ОбществоТоп новини

Общински съвет Благоевград не избра Председател на второто заседание

Общински съвет Благоевград не избра Председател на второто заседание, извънредна сесия се свиква на 6 декември

Общински съвет Благоевград проведе днес от 09,30 часа второ заседание, в зала „22 септември“. По решение на съвета заседанието премина под ръководството на най-възрастния общински съветник Христо Ковачки.

Редовната сесия бе проведена при следния дневен ред:

По първа точка –  изказване на гражданина Иван Шинлаков, който е председател на ЖСК „Младост“, ул. Иван Михайлов №11.

По точка втора, избор на Председател на Общински съвет Благоевград се проведоха две тайни гласувания. На първото  бяха предложени двама кандидати: Рашко Динков от листата на Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ и лидерът на ПП “Партия на зелените“ Андон Тодоров. Седемчленна комисия с председател Кирил Илиев проведе тайния избор. Отчетени са 5 недействителни бюлетини. И двамата кандидати получиха по 18 гласа. При второто тайно гласуване предложените кандидати са също двама: Рашко Динков от листата на Земеделски съюз „Ал. Стамболийски“ и Любен Милев от листата на БСП. Никой от двамата кандидати не събра необходимото мнозинство от 21 гласа и на второто гласуване. Отчетени са 15 недействителни бюлетини. За Рашко Динков гласовете са 17, а Любен Милев получи 9 гласа.

 

 

По точка трета от дневния ред бе прието предложение от кмета инж. Румен Томов и Общински съвет Благоевград даде съгласие за кандидатстване на община Благоевград по проект „Подкрепа за деца и младежи в риск и техните семейства.“

 

 

По точка четвърта, след поименно гласуване бе прието предложение  за кандидатстване на Община Благоевград по проект „Изграждане и функциониране на съвременен младежки център“ по Финансовия механизъм на  Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2014-20121 г.“.

 

 

По точка пета Общински съвет Благоевград след гласуване дава съгласие Община Благоевград да кандидатства с проектно предложение „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сградата на отдел „Държавен архив“-Благоевград по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

 

Съгласно Закона за местно самоуправление и местна администрация Общински съвет Благоевград даде съгласие кметът инж. Румен Томов да участва в заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и да представлява общината.

 

 

Общински съвет Благоевград гласува промяна на бюджета и инвестиционната програма на Община Благоевград за 2019 г. и изменение на финансиране на част от обектите в инвестиционната програма.

 

След гласуване бе взето решение за свикване на извънредно заседание на Общински съвет Благоевград на 06 декември 2019 година от 09,30 часа при проект за дневен ред:

 

1. Избор на председател на Общински съвет Благоевград.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *