Общество

ЮЗДП ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ГОРСКА МАРКА 8.4  ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЮЗДП ЗАПОЧВА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ГОРСКА МАРКА 8.4

 ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

Общо 3552 дка опожарени терени в районите на Кресна и Симитли трябва да бъдат възобновени до март 2023 г.

 

            Югозападното държавно предприятие подписа днес договор с ДФ „Земеделиеза изпълнението на проект по горска мярка 8.4.Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” от ПРСР. С предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер на 1 742 179 лв. ще бъдат възобновени опожарени територии в районите на държавните горски стопанства в Кресна и Симитли.

Финансираните дейности включват почистване на площите от храстови видове и остатъчна биомаса след извършения дърводобив, почвоподготовка, осигуряване на залесителен материал и засаждане на фиданките общо на 3552 дка увредени терени. От тях 2391 дка са в землищата на селата Ощава и Стара Кресна, на територията на „ДГС Кресна” и 1161 дка – в землищата на селата Сенокос и Мечкул, на територията на „ДГС Симитли”.

Договорът е със срок на изпълнение 36 месеца. Така до средата на март 2023 г. трябва да бъдат възстановени всички изгорели държавни горски територии в районите на Кресна и Симитли при големия пожар през 2017 г.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар