Регионални

ЮЗДП в ГОТОВНОСТ ЗА АКТИВНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

ЮЗДП В ГОТОВНОСТ ЗА АКТИВНИЯ ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН

 28 низови пожара, причинени от човешка небрежност, са възникнали от началото на годината досега

Югозападното държавно предприятие е в готовност за новия пожароопасен сезон, който вече е обявен в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска, София град и в части от Ловешка, Пазарджишка и Пловдивска. Във всички териториални поделения са утвърдени и съгласувани с противопожарните служби годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари. Създадена е организация, която позволява на специализираните екипи до 30 минути след получаване на сигнала да достигнат до мястото на пожара.

ЮЗДП ежегодно инвестира в техника и оборудване с цел бърза реакция и намаляване на щетите. Предприятието разполага с 33 високопроходими специализирани противопожарни автомобила, два булдозера, 13 багера, оборудван дрон за наблюдение и ранно предупреждение, както и с необходимата екипировка за своите служители. С европейско финансиране са изградени 9 противопожарни кули в най-рисковите в пожарно отношение стопанства в Благоевградска област, които покриват над 10% от горските територии в обхвата на предприятието.

Във финансовия план на ЮЗДП за тази година е предвидено изграждане на 232 097 линейни метра минерализовани ивици и 52 400 метра лесокултурни прегради, за да се ограничи разпространението на огъня. Предстои дооборудване на 60 противопожарни депа с инструменти и пособия за гасене на пожари, за което са предвидени общо 200 000 лв.

От началото на годината до момента в обхвата на ЮЗДП са възникнали 28 низови пожара, причинени от човешко нехайство и небрежно боравене с огън. Засегнати са общо 1546 дка горски площи, от които 844 дка иглолистни гори,  широколистни – 403 дка и 90 дка смесени гори. Само в района на „ДГС Струмяни” при регистрирани 3 пожара са засегнати 792 дка. Два пожара в района на „ДГС Пирдоп” са обхванали общо 117 дка, други два в района на „ДЛС Дикчан” са опожарили 55 дка горски площи.

Повишаването на температурите в следващите месеци създава сериозен риск от бъдещи запалвания. Затова ЮЗДП призовава всички граждани за повишено внимание и екологична култура при боравене с огън на открито. Глоба до 500 лв. грози всеки, който запали огън на разстояние по-малко от 100 метра от границите на горските територии. Същата санкция се налага и за палене на огън извън определените зони от държавните горски и ловни стопанства.

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар