Общество

Трето основно училище “БратяМиладинови” гр.Г.Делчев спечели поредни два проекта

новини Гоце Делчев

Трето основно училище “БратяМиладинови” спечели поредни два проекта

Единият одобрен проект на иновативното гоцеделчевско училище е поНационалнапрограма „Осигуряваненасъвременнаобразователнасреда“ – Модул „Музеитекатообразователнасреда“.

В проектащеучастватученициотвторитекласове с учители М.Канатова, К.Щранкова, Н.Лапчева и М.Василева.

Основнитецелинапроектаса: дасеразширят и обогатятпредставите и понятиятазародината и нейнотославно и героичноминало; дасеизградятсистематичнизнаниязакултурно-историческотонаследствонаБългария и нейнитеприроднизабележителности; дасеразвивапатриотичноточувствонаучениците.

Дейноститепопроектапредвиждатпосещениенаисторическисветини, музеи,черкви, родниградовенанационалнигерои; изнасяненавиртуалниуроци; провежданенавикторина и изложба; изработваненацветникарти; изработване и представяне на мултимедийни и електронни продукти.

Другият одобрен проект е по Национална програма „Заедно в грижата за ученика” – Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио“.

През учебната 2019/2020 г. г-жа М.Пиргова,г-жа Е. Москова, г-жа К.Щранкова, г-жа М.Канатова и г-жа Л.Червенкова ще изработят  ученическо портфолио,което ще съдържа раздели,където ще се съхраняват материали, отразяващи развитието на учениците по всички учебни предмети, ученическите таланти, както и изяви в извънкласните дейности. Портфолиото ще бъде смесено. То ще отразява различни процеси от работата на ученика през цялата учебна година и ще послужи за оценяване и самооценяване на неговото развитие. Етапите в процеса на изграждане на портфолиата ще бъдат  5: техническо оформление, изработване на критерии за оценяване, събиране и подреждане на доказателствения материал, самооценяване и оценяване от учителя.

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *