Регионални

Ски ветерана Чавдар Рахов от Банско с парична награда след решение на Общински съвет – Банско

Банско новини

Ски ветерана Чавдар Рахов от Банско с парична награда след решение на Общински съвет – Банско

 

На редовното си заседание Общински съвет – Банско даде съгласие за награждаването на ски ветеранът от Банско Чавдар Рахов. Той е един от доайените на ски спорта в България, а поводът за предложението на  кмета Георги Икономов бе честването на 50 годишнината от първото ски рали „Пирин” през 1968 година.

 

Местният парламент одобри нови Общински правила за таксиметровия превоз, с които да се подобри реда за предоставяне на лицензи на превозвачите. Въвежда се принципа на състезателното начало, като при крайната оценка на подадените заявления се взима предвид вида и възрастта на автомобилите.

награда

Приета бе също Наредба за реда и условията за провеждане на търгове и конкурси за сключване на сделки по придобиване, управление и разпореждане със собствеността на Община Банско. Новият нормативен акт е приведен в съответствие с  националното законодателство, като е регламентиран ред, по който да се провеждат търгове на общински имоти, предоставяни за управление на училища, детски градини и обслужващи звена.

 

Актуализиран план за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници на община Банско за периода 2019 – 2025 година бе гласуван от съветниците. Допълненията включват изпълнението на конкретни мерки и проекти за енергийна ефективност на общинския сграден фонд и уличното осветление. Анализиран е потенциалът на района за използването на възобновяемите енергийни източници, като е отчетено, че общия процент на енергия от тях е 63 %. Това отличава Банско от останалите общини като използваща най-висок дял на тази енергия, потребявана в сградите общинска собственост. Високият дял се дължи на изградената и управлявана в момента от Община Банско отоплителна централа, използваща отпадъчна дървесна биомаса.

 

Отчетена бе Годишната програма за управление и разпореждане с общинските имоти за изминалата година, и бе одобрена новата за 2019 година.

 

 

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *