Регионални

Село Баня с ремонтирани източници на минерална вода

Община Разлог подобрява и ремонтира водоизточниците на минерална вода в село Баня

Ежегодно община Разлог инвестира в предоставената техническата инфраструктура, като създава все по-благоприятни условия за водоползване на консуматорите на минерална вода в с. Баня. Изграждат се нови съоръжения, като наскоро изградения компенсаторен резервоар с обем от 450м3, който да поема денонощната неравномерност в пиковите часове на консумация на минерална вода от ползвателите. В изпълнение на задълженията си по предоставеното находище, Община Разлог е възложила извършването на ремонтни дейности на водоизточниците на минерална вода. Целта е привеждане на съоръженията в добро експлоатационно състояние, както и създаване на възможност за мониторинг и контрол на водовземанията и ползванията на минерална вода.

Снимка на Община Разлог/ Municipality of Razlog.
Снимка на Община Разлог/ Municipality of Razlog.
Снимка на Община Разлог/ Municipality of Razlog.

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар