Общество

Първа копка за изграждане на 4 социални центрове с.Каменица община Струмяни

новини община Струмяни

Днес се проведе откриваща пресконференция и церемония „първа копка“ , във връзка с изграждане и започване на строителните дейности на четири социални центъра за грижа за лица с психични разстройства в село Каменица, Община Струмяни с европейско финансиране !

На 03.07.2019 г. /сряда/ в залата на НЧ „Будител-1997“ – с. Струмяни се проведе откриваща пресконференция по проект „Изграждане на четири центъра за грижа за лица с психични разстройства на територията на Община Струмяни”, Приоритетна ос 5: ,,Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания”, изпълняван от Община Струмяни.
Основната цел на проекта е постигане на интегриран подход при грижата за лица с психични увреждания, за подобряване качеството на техния живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществения живот, чрез изграждане на подходяща нова инфраструктура, в която да се предоставят качествени социални услуги, които индивидуализират подхода към потребителите и целят интегрирането им в социалните общности.
Социалните центрове ще бъдат модерно оборудвани и изградени с общ капацитет за 60 /шестдесет/ потребителя. Изпълнението на проектните дейности се предвижда да бъде осъществено в период от 24 месеца.
На откриващата пресконференция по проекта , кметът на община Струмяни г-н Емил Илиев запозна присъстващите с мащабността и важността на стартиралия социален проект за жителите на община Струмяни, както и благодари на всички партньорски организации , общински съвет Струмяни, колеги и консултанти, спомогнали за реализацията на тази предстояща социална придобивка за общината.
На пресконференцията бяха изказани благодарствени думи за подкрепата по реализирането на проектните дейности от г-жа Златка Яневска – председател на общински съвет Струмяни и г-жа Фиданка Котева – заместник кмет хуманитарни дейности в община Струмяни.
Участници в пресконференцията бяха кметове и кметски наместници, представители на социални институции и общинска администрация Струмяни, партньори по проекта , екипът за управление на проекта, представители на медии и други гости.
„Първата копка“ за започване на строителните дейности бе направена след пресконференцията , на определения терен в с.Каменица, община Струмяни, където присъстваха официални гости и местни жители, радващи се на предстоящите нови социални услуги, които ще подобрят не само бита на потребителите на социалните центрове, но и бита на местните хора.

Снимка на Община Струмяни.

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *