Регионални

проект “Развитие на пряката демокрация в община Кресна”

новини Кресна

В община Кресна от февруари 2019 г. се изпълнява проект “Развитие на пряката демокрация в община Кресна” по Договор № BG05SFOP001-2.009-0015-C01 по процедура BG05SFOP001-2.009, с бенефициент – Сдружение “Нов избор” и партньор “Община Кресна”.

Целите на проекта са насочени най-вече към повишаване на гражданското участие при формирането на местни политики и вземането на решения на общинско ниво, но наред с това ще бъде изградено уникално за региона Бюро за информация и съвети на гражданите (съкр. БИСГ Кресна) по Британски модел.

Сред основните и вече реализирани достижения на проекта са мащабно социлогическо проучване, в което бяха анкетирани 1 000 граждани на общинския център и селата в община Кресна. Резултатите са изключително интересни и разкриват динамична картина на удовлетвореност от постигнатото в последния мандат от кмета, г-н Николай Георгиев и неговата администрация и сериозни очаквания за бъдещето у жителите на общината. ÐšÑ€ÐµÑÐ½Ð°

Например, на въпроса “Промени ли се състоянието на селището, в което живеете през последните 2-3 години” 12,6 % казват “Промени се много”, 51 % отговарят с “Промени се малко” и едва 3,6 % от гражданите твърдят, че промяната е негативна и към по-лошо.

62,3 % от гражданите на общината оценяват работата на кмета с максималната в проучването оценка “Добра” и едва 7,7 % са на противното мнение. С “не знам” отговарят 13,3 %. Положението с удовлетвореността от работата на общинската администрация изразено в проценти е следното: 46,2 % дават най-добрата възможна оценка “Добра”, 20,5% я оценяват със “Средна”, а “слаба” посочват 8,8 % от анкетираните. 24,5 % отговарят с “Не знам”.

91 % от гражданите на община Кресна одобряват напълно запазването на самостоятелността на ВиК Кресна и едва 2,1 % са на противното мнение !

Най-предпочитана форма за допитване до гражданите на общината е общото събрание на населението. тази форма се предпочита от 88,8 % от гражданите.

За съжаление, община Кресна е високорискова в социално, икономическо и демографско отношение. Това твърдение на авторите на проекта се потвърждава напълно от резултатите на проведеното изследване: 20,9 % от домакинствата в Кресна се състоят от 1 човек. Двама са в 32,7 %, трима в 20,6 %, четири в 16,5 %, а повече от четири живеят в едва 9,3 % от домакинствата.

13 % от гражданите са на възраст от 18 до 30 г., 50 % са в групата 31 – 60 г. и 37 % са над 60 годишна възраст.

Още по-тревожна е статистиката за личен месечен доход. на фона на абсурдните твърдения за средната работна заплата в България на Националния статистически институт, данните за община Кресна са покъртителни: 9,7 % живеят с доход до 200 лв. на месец ! 22 % са с месечен доход в интервала 201 – 400 лв., 21,1 % получават от 401 до 600 лв., а едва 9 % живеят с по-големи доходи. 38,1 % са предпочели да не отговорят на този въпрос.

Работата по проект “Развитие на пряката демокрация в община Кресна” по Договор № BG05SFOP001-2.009-0015-C01 по процедура BG05SFOP001-2.009, с бенефициент – Сдружение “Нов избор” и партньор “Община Кресна” продължава и през септември 2019 г. предстои провеждането на кръгла маса, на която ще бъдат отчетени всички резултати до момента, както и ще се набележат целите за бъдещето.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *