Топ новини

Присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на проф. Карл Казер

Присъждане на почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ЮЗУ „Неофит Рилски“ на проф. Карл Казер

 На 05.12.2019 г. (четвъртък) от 11:00 ч. в зала 114 (Учебен корпус № 1) ще се проведе церемония по удостояване с почетното звание “Доктор хонорис кауза” на Югозападния университет “Неофит Рилски” на проф. Карл Казер от Университета в Грац, Австрия

Отличието се присъжда по предложение на Правно-историческия и Филологическия факултет и с решение на Академичния съвет на университета от 11 септември 2019 г.

След тържествената част проф. Казер ще изнесе лекция на тема: “Cultures in the Visual Balkans: Challenge of the 21st Century?”

 

Проф. Карл Казер е един от най-изтъкнатите съвременни балканисти и специалисти по история на Югоизточна Европа и Близкия Изток с принос за обновяването на балканистичните дискусии, методите на научните изследвания и научния диалог в областта на балканистиката и антропологията.

Той е автор на повече от 20 монографии за историята на Югоизточна Европа на немски и английски език. Книгата му “Приятелство и вражда на Балканите” е издадена през 2004 г. и в превод на български език.

Проф. Карл Казер е един от най-активните партньори на Международния университетски семинар по балканистика от първите години на неговото създаване в продължение вече на четвърт век.

От 2000 година по инициатива на проф. Карл Казер Югозападният университет беше включен в международната университетската мрежа CEEPUS. В рамките на този проект преподаватели и студенти от Филологическия и Правно-историческия факултет специализират в Грац и редица други европейски университети, включени в мрежата. Проф. Казер е и дългогодишен сътрудник и член на редакционната колегия на сп. „Балканистичен форум“, издание на Международния университетски семинар по балканистика към ЮЗУ “Неофит Рилски”.

В периода след 2010 година той ръководи два големи международни проекта по програмата на ЕС “Мария Кюри”, в които участва екип от преподаватели и докторанти от ЮЗУ “Неофит Рилски”. Това са: успешно завършилият  международен проект “Политики и култури на паметта за Руско-турската война 1877-1878 г.: от разминаване към диалог” (2012 – 2016 г.)  и продължаващият в момента проект с участието на 12 страни:  “Обмен на знания и академични култури в Черноморския регион 18 – 21 век  (2017 – 2021)”.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *