БългарияТоп новини

Омбудсманът към МВР: Събирането на една и съща глоба по два пъти е недопустима административна практика

Омбудсманът към МВР: Събирането на една и съща глоба по два пъти е недопустима административна практика
 
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния вътрешен министър Бойко Рашков, в която го сигнализира, че към нея се обръщат граждани, които са принуждавани по два пъти да заплащат една и съща глоба за нарушение на Закона за движението по пътищата.
Доц. Ковачева подчертава, че в повечето случаи гражданите своевременно са си платили задължението, но при заявяване на някаква административна услуга пред органите на МВР или пред НАП, те биват информирани, че имат неплатена в срока за доброволно плащане глоба, което пък се използва за основание да им бъде отказано предоставяне на исканата административна услуга.
Общественият защитник алармира, че от тези хора се изисква да представят в МВР документ за извършване на плащането, след което от там им се издава удостоверение, че глобата действително е платена, за да послужи пред НАП за отпадане на задължението.
Диана Ковачева е категорична, че тази практика е недопустима, проява на лошо административно обслужване, а тези случаи поставят основателни съмнения за начина, по който заплащането на глобите се отразяват в информационната система на МВР и за коректността на информацията за неплатени глоби, която МВР подава към НАП. 
„Искам да подчертая, че този проблем е дългогодишен. От 2013 г. омбудсманът отправя препоръки към министъра на вътрешните работи за прецизиране на системата за отчет на направените плащания на глобите, за своевременно подаване на тази информация към НАП, както и при установяване на такива грешки МВР да инициира служебно тяхното коригиране, като изпраща съответното уведомление. В резултат, омбудсманът е информиран, че от 30.10.2014 г. е въведен Софтуерен инструмент за проверка на платените фишове, електронни фишове и наказателни постановления (НП), като всяко влязло в сила НП или фиш се проверява в него преди да бъде изпратено към съответното териториално поделение на НАП за принудително събиране на глобите“, посочва омбудсманът.
Доц. Ковачева допълва, че впоследствие е внедрена и автоматизирана информационна система „Управление на наложени глоби по наказателни постановления и извършване на плащания по тях“, която също трябва да даде възможност за точно и вярно отразяване на плащанията, независимо от начина, по който са направени. 
Освен това тя е получила уверение, че са последвали и допълнителни подобрения в системата.
„Отчитам предприетото от МВР за решаването на проблема, в т.ч., че на страницата на Министерството е поместена полезна информация за гражданите относно: ред и начин на плащане на глоби по ЗДвП; указания за реда за възстановяване на средства, внесени за погасяване на задължения за нарушения по ЗДвП и Кодекса за застраховането; най-често допускани грешки при плащане на фишове и електронни фишове. Факт е обаче, че в институцията продължават да постъпват сигнали и жалби за неотразени плащания на глоби, което показва, че е необходим по-задълбочен анализ на причините за проблема и отстраняване на пропуските“, подчертава общественият защитник.
Като проблем омбудсманът откроява факта, че при наличието на неплатени глоби МВР отказва да предоставя административни услуги на гражданите – например издаването и/или подновяването на лична карта, подмяната на свидетелството за управление на моторно превозно средство и др. 
„Становището на омбудсмана, многократно изразено и в годишните доклади, е, че непредоставянето на административни услуги при наличие на задължения (данъци, такси, глоби) е неправомерно и незаконосъобразно. Отказът да бъде извършена административна услуга трябва да почива на законоустановените основания, а именно: наличие на материални и процесуални пречки за извършване на същата. С въвеждането на други изисквания е нарушен един от основните принципи на доброто управление, а именно принципът на законност“, категорична е доц. Ковачева.
Според нея всички актове, действия и бездействия на администрацията трябва да съответстват на нормативната уредба. 
„Отказът да бъдат извършвани услуги с аргументи, които надхвърлят нормативните изисквания, по същество представлява отказ от изпълняване на законови задължения, свързани с обслужване на населението“, е тезата на обществения защитник.
В заключение доц. Диана Ковачева настоява министър Рашков да я информира какви мерки са предприети за съобразяване на проверките на граничните полицаи с влязлото на 30 март т.г. в сила решение на КС, с което бе преустановено принудителното спиране на граждани за неплатени пътни глоби по границата.
Припомняме, че омбудсманът сезира КС, защото в разгара на миналото лято на стотици граждани, на път за почивка в Гърция, бяха отнемани шофьорските книжки и спирани автомобилите от движение именно заради неплатени фишове за пътно нарушение.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар