ЗонаМеста

Окръжен съд – Благоевград отмени решение на Районен съд – Петрич, и възстанови Т. Г. на заеманата длъжност, представляваща „Директор“ на Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“ гр. Петрич.

Окръжен съд – Благоевград отмени решение на Районен съд – Петрич, и възстанови Т. Г. на заеманата длъжност, представляваща „Директор“ на Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“ гр. Петрич.

  Въззивните съдии признаха наложеното „уволнение“, обективирано в Заповед №  РД – 06 -18/ 08.01.20 г. на началника на РУО – Благоевград, за незаконно, и отмениха Заповедта като незаконосъобразна.

 С Решението си Окръжен съд – Благоевград осъжда Профилирана гимназия „Пейо К. Яворов“ гр. Петрич да заплати на ищцата сумата в размер на 12 519.03 лева (дванадесет хиляди петстотин и деветнадесет лева и три стотинки) за времето, в което е останала без работа за срока от 09. 01. 2020 г. до 09.07.2020 г. включително.

 Освен това гимназията ще трябва да заплати сторените разноски по делото и в двете съдебни инстанции.

 Решението на  Окръжен съд – Благоевград подлежи на обжалване пред ВКС в едномесечен срок. 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар