Регионални

Община Разлог повишава енергиината си ефективност

 

 

На 25 януари 2019г. от 11:30 часа в залата на Общински съвет – Разлог ще се проведе заключителна конференция, по време на която ще бъдат представени постигнатите резултати от изпълнението на проект„Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог –  сгради на социалната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0024-C01. В обновената сграда за социални дейности, намираща се на ул. „Богомил”№ 2,се помещават Общинско предприятие „Домашен социален патронаж”, „Дневен център за стари хора”, Общинска служба по земеделието.

По проекта саизпълнени строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци  и врати със система от PVC профил и стъклопакет, конструктивно възстановяване на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, подменени са водопроводната и канализационната инсталации. Освен тези мерки в изпълнение по проекта се осигури достъпна среда за хора с увреждания, извърши се ремонт на мълниезащитната инсталация на сградата, както и други строително-монтажни дейности.

Общата стойност на проекта е 384 508 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 313 571.80 лева, националното съфинансиране е 55 336.20 лева, собственото съфинансиране е 15 600 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *