Топ новини

Община Разлог е в 10-те най-добри общини в България по показатели за финансова устойчивост и ефективност за 2018 година.

Днес бе проведено обществено обсъждане на Проект на бюджета на община Разлог за 2019 година. Община Разлог е с отлични  показатели за финансова устойчивост и ефективност за 2018година. Общината е  топ 10 на всички общини в България по отношение на основния показател „Бюджетно салдо спрямо общите постъпления“. Това е много добра атестация за водената ефективна политика на община Разлог.

Приходите през настоящата 2019 година са планирани на база прогнозите на Дирекция „Местни данъци и такси“, изготвени след анализ на събраните през 2018г. приходи и задължения по декларираните от гражданите обстоятелства. Очаква се данъчните приходи да бъдат около           2 милиона лева .Същото увеличение се предвижда и за неданъчните приходи, които са в размер на 3 751 000лв.

Със Закон за държавния бюджет на Република България за 2019г. приходите за делегираните от държавата дейности са увеличени с 16 %, като стойността им е 11 334 807 лв.  „Община Разлог за поредна година не предвижда увеличение на данък сгради и основните такси по Закона за местните данъци и такси на фона на общото увеличение.

В инвестиционната програма има значително увеличаване на община Разлог. Основен приоритет за общината са социалните грижи, образованието и инфраструктурата. През настоящата година ще бъдат инвестирани значителни  средства в пътната инфраструктура, в образованието и МБАЛ – Разлог. За ремонт на улици в прилежащите населени места /без град Разлог/ ще бъдат вложени 892 000лв., като общо средствата за ремонт на обществената пътна мрежа са 6 320 000 лв. В общинския център ще бъдат преасфалтирани и ремонтирани улиците „Изворите“, „Рила“, „Христо Ботев“, „Стара планина“ и част от ул. „Тодор Александров“, като се предвижда изграждането на кръгови кръстовища в две невралгични кръстовища: при МБАЛ – Разлог и кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Ал. Стамболийски“. Общата стойност на разходите предвидени в инвестиционната програма е 11 588 473

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *