Здраве

ОБЩИНА ДУПНИЦА С КРУТИ МЕРКИ СРЕЩУ КОРОНА ВИРУСА

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местна администрация /ЗМСМА/ и във връзка с Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки на Министерство на здравеопазването, РЗИ – Кюстендил, с цел превенция и опазване на здравето на населението по отношение спазване мерките срещу разпространението на Коронавируса, кметът на Община Дупница инж.Методи Чимев издаде заповед за преустановяване организирането на мероприятия. Всякакви масови мероприятия свързани със струпване на много хора на едно място в закрити помещения се забранява. Преустановяват се и посещенията на културни мероприятия, провеждането на спортни събития с публика, както и се забранява провеждане на всякакви масови мероприятия с участие на деца. Препоръчително е ограничаване на частните мероприятия с масов характер на открито и на закрито. Настоящата заповед е без краен срок до “следващо нареждане”.
Тагове

Свързани новини

Вашият коментар