Места

ОБЩИНА БАНСКО С АМБИЦИЯ ДА СЕ ПРЕВЪРНЕ В ЛИДЕР В РЕЦИКЛИРАНЕТО И КОМПОСТИРАНЕТО НА ОТПАДЪЦИ

новини Банско

      ИНТЕГРИРАНАТА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ ЗАЛАГА НА ПОДКРЕПАТА НА БИЗНЕСА, ГРАЖДАНИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И ТУРИСТИТЕ

      ПОЧТИ 25 ТОНА ОТПАДЪЦИ СА БИЛИ ПРЕДАДЕНИ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И КОМПОСТИРАНЕ ПРЕЗ 2018

      АМБИЦИЯТА НА ОБЩИНАТА Е НАД 1200 ДОМАКИНСТВА И 50 БИЗНЕС – ОБЕКТА ДА БЪДАТ АКТИВНО ВКЛЮЧЕНИ В ИНИЦИАТИВИТЕ

 

Банско, 03.06.2019- На обществено обсъждане с участието на бизнеса, образователни, културни институции и граждани, бе представена Годишната програма на община Банско за разделно събиране на отпадъците. Целта на инициативите, предвидени в нея, е да се увеличи информираността на гражданите по темата, да ги насърчи да ограничат използването на опаковки и предмети от материали, които не подлежат на рециклиране, и да стимулира разделното събиране на пластмаса, метал, хартия, стъкло, както и растителни отпадъци.

“Основната ни цел е да намалим отпечатъка, който оставяме върху природата с трупането на боклук. И да научим всеки – от децата до служителите в заведенията и хотелите, че не е толкова трудно, колкото изглежда, да се събира и изхвърля разделно”, коментира Георги Икономов, кмет на община Банско. “Вторият ни мотив е положителният икономически ефект, който можем да постигнем. Направихме морфологичен анализ на боклука, който депонираме и се оказа, че изхвърляме твърде много ресурси – растителни отпадъци, подходящи за компостиране, и стъкло и хартия, годни за рециклиране, но безвъзвратно изгубени, поради замърсяване от общите хранителни отпадъци. За пластмасата ни се иска да мислим още по-мащабно – в посока на нейното максимално ограничаване”, допълва Икономов.Банско

През 2018 г. година малка община като Банско е платила близо 1 милион за екологични такси. Дори минималното намаляване на битовите отпадъци с 10% ще спести100 000 лв., които от общинската администрация планират да вложат в озеленяване и облагородяване на градската среда.

Кампанията “неРазделно Банско”, под чиято шапка ще се реализират инициативите от годишната програма, стартира днес с публична дискусия с потенциалните партньори и предоставяне на информационни материали на гражданите. По време на събитието, участниците в него получиха на място зелени еко чували.

Събраните и предадени за компостиране трева, клони, цветя от дворовете на жителите през 2018 г. са близо 10 тона, при участвали в инициативата малко над 100 домакинства. В съдовете за разделно събиране пък са изхвърлени и рециклирани 6 тона картон и хартия, малко над 3 тона пластмаса и метал, и 7.5 тона стъкло.

“Постигнали сме тези резултати с минимални усилия, без да ангажираме целенасочено нито общността, нито бизнеса. Вярваме, че като обединим усилия и имаме ясна програма, ще превърнем Банско в пример. Като водещ курорт ние имаме и допълнителна отговорност – да засвидетелстваме пред чуждестранните ни гости наличие на обществени ценности и гражданска ангажираност”, сподели Икономов.

Предложението на Общината към бизнеса включва призив за започване на вътрешни за хотелите и заведенията програми за разделно събиране на отпадъци; за значително ограничаване (до прекратяване) на сервирането на вода от пластмасови бутилки и замяната им със стъклени.Призивът засяга и разделно събиране на  всички стъклени бутилки, които досега са изхвърляни в общия боклук и прекратяване  на  употребата на найлонови торбички, които се ползват за опаковане на храна.Банско

Представителите на бизнеса на територията на Общината заявиха готовност не само да поемат публично ангажимент, но и да положат допълнителни усилия в посока намаляване на отпадъците. Те изтъкнаха, че имиджът на Банско зависи в голяма степен от тяхната работа, тъй като целогодишно посрещат, обслужват и настаняват стотиците хиляди гости на курорта, което оставя следа върху природата. Това ги задължава да мислят дългосрочно и в духа на зелените политики, коментираха те на дискусията. Заявиха и активното си участие и в информационната, и образователната кампания, за да научат децата си на грижа към средата, в която растат.

Подкрепа и активно участие в кампанията декларираха също директорът на Национален парк „Пирин“ Росен Баненски, директорите на училищата в града, както и ръководството на Завода за телефонна апаратура в Банско.

Цялата кампания може да се проследи на Facebookстраницата: неРАЗДЕЛНО Банско www.facebook.com/nerazdelnobansk

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар