Общество

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ПРОЕКТ „МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ СЪС СТУДЕНТИ ОТ ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, ГР.БЛАГОЕВГРАД

ОБУЧИТЕЛЕН КУРС ПО ПРОЕКТ „МУЛТИКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ“, ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“ СЪС СТУДЕНТИ ОТ ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, ГР.БЛАГОЕВГРАД

Във връзка с „ПРОЕКТА” „Мултикултурно образование“, Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1, Образование за възрастни, г-жа Райка Славчева – старши учител по френски език и Координатор на проекта, направи обучителен курс със студенти от ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр.Благоевград.
Обучението бе силно фокусирано върху практическите аспекти и ориентирано към придобиването на познания и умения в областта на мултикултурното образование, допълнителна компетентност за националните и международните ценности в контекста на демокрацията, стандартите за граждански и човешки права, различията и прилагане на интерактивните методи на обучение за работа в екип.
Теоретичните модули в обучителния курс бяха подкрепени с практически дейности, чрез специално разработени обучителни слайдове и мултимедийна презентация.Снимка на Raika Slavcheva.
Задачите на обучителния курс бяха: осмисляне същността на междукултурните отношения в университета чрез интерактивни методи; развиване на компетентности за използване на интерактивни методи в изграждането на междукултурни отношения в университета; усвояване на компетентности, свързани с междукултурни взаимоотношения в практически аспект, като умения за живот в мултикултурна среда.Снимка на Raika Slavcheva.
Използвани бяха иновативни методи на преподаване: дебати, метод на проектите, работа в екип и др.
Студдентите демонстрираха умения за работа в интерактивна среда и активно се включваха в обсъжданията.
Обучението постигна своите цели: даде необходимата информация и знания за мултикултурна компетентност.

Райка Славчева

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *