МестаРегионалниТоп новини

Обучение Общинска комисия за борба с противообществените прояви

Педагогически съветници, психолози и учители от всички училища в община Гоце Делчев се включиха в организиран от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните практически семинар по темата «Обучение за развитие на емоционална грамотност и умения за решаване на конфликти при децата чрез иновативни карти на Приятелството». Гост-лектор бе Анета Калчева от Фондация «Партньори – България». Всяко училище получи по един комплект от методиката «Карти на приятелството», а обучените специалисти следва да покажат метода на своите колеги по места и да работят в екипи с цел прилагане на иновативният метод в превенцията на насилието и тормоза между децата в училище.

Обучението е част от Превантивната програма на община Гоце Делчев и е насочено към формиране на умения за използването на картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ като образователен инструмент за развитие на емоционалната компетентност на децата. Чрез картите „ПРИЯТЕЛСТВО“ учителят или психологът може да създаде емоционално защитена среда, в която децата спокойно споделят емоциите си и развиват необходимите умения да разрешават възникващите конфликти по един позитивен и конструктивен начин като зрели хора.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар