Регионални

Областният управител Бисер Михайлов откри заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

новини област Благоевгрд

Областният управител Бисер Михайлов откри заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие

Днес, 13.02.2019 г. в Областна администрация Благоевград, се проведе заседание на  Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на Област Благоевград, на което бе гласуван  Проект на държавния план-прием за учебната 2019/2020 г. и сформиране работна група, която да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта, чрез анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Началникът на Регионално управление на образованието – Ивайло Златанов  представи анализ на състоянието на училищната мрежа във връзка с подготовката на проекта и утвърждаването на държавния план на територията на Област Благоевград. Училищата на територията на Област Благоевград, в които ще се осъществява държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. по смисъла на Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование са 56 разпределени по следния начин: професионални гимназии – 18; профилирани гимназии – 6; средни училища – 24; обединени училища – 8;Областно управление

До 15.01.2019 г. от училищата, осъществяващи държавен план-прием са постъпили предложения за общо 127 паралелки, разпределени както следва: съгласувани са с общините в съответствие с чл. 52, ал. 1 т. 3 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование

– 59 паралелки в професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка в средни и обединени училища, което е 46,5 % от общия брой на предложените паралелки

– 68 паралелки за профилирана подготовка в профилираните гимназии, средните и обединените училища, което е 53,5 % от общия брой на предложените паралелки.

Балансът при така направените предложения е отрицателен, с очакван недостиг от 275 ученици, при средна пълняемост от 24 ученици в паралелка. При пълняемост 26 ученици този недостиг ще достигне 529 ученици.

За учебната 2019/2020 г. се предлагат следните нови професии, защитени професии, професии, по които е налице очакван недостиг, дуална форма на обучение:

  1. В списъка от защитени от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020 година попадат общо 4 професии, предложени от 5 училища: „Техник – растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“; „Изпълнител на термални процедури“, специалност „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове “; „Машинен монтьор“, специалност „Металообработващи машини“; „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“;
  2. В актуализирания Списък със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020 година попадат 5 професии, предложени от 5 училища: „Машинен техник“, специалност „Машини и системи с ЦПУ“; „Машинен оператор“, специалност „Металорежещи машини“; „Промишлена електроника“ и „Монтьор на транспортна техника“, специалност „Автотранспортна техника“; „Хлебар – сладкар“, специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“.
  3. За учебната 2019/2020 г. форма на обучение чрез работа (дуална форма на обучение) предлагат 3 (три) училища: „Извършване на термални процедури в балнеологични и други възстановителни центрове “, която е в списъка на защитените професии; „Техник – растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“, която е в списъка на защитените професии; „Ресторантьор“, специалност „Кетъринг“.

За предстоящата учебна 2019/2020 г. на територията на областта не е заявявана задочна и вечерна форма на обучение.

  1. В държавния план-прием за учебната 2019/2020 г. на територията на областта се предлагат следните нови професии/специалности:

„Графичен дизайнер“, специалност „Графичен дизайн“; Системен програмист“, специалност „Системно програмиране“; „Оператор информационно осигуряване“, специалност „Икономическо информационно осигуряване; „Техник-растениевъд“, специалност „Трайни насаждения“; „Ветеринарен техник“, специалност „Ветеринарен техник“; „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, транспортна и складова логистика“ и „Текстообработване“.

Във връзка с чл. 48, ал. 3, от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, съгласно който  държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат ученици в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически” или „Природни науки”, и в съответствие с чл. 52, ал. 1 т. 2 от същата наредба, в РУО – Благоевград постъпиха предложения за утвърждаване на държавен план-прием в следните две училища: ПМГ “Яне Сандански”, гр. Гоце Делчев, и ПМГ „Акад. С. П. Корольов“, гр. Благоевград.

Комисията по заетост към Областния съвет за регионално развитие гласува състава на работната група, която за втора поредна година да организира, координира и проведе набирането на информация от работодателите в областта, чрез анкетно проучване за потребностите на работодателите от работна сила по реда на Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

Целта е, чрез проучване сред работодателите във всички области, да се получи реална и конкретна информация за обхвата, професиите, компетенциите, знанията и уменията на търсените кадри. Резултатите от анкетата ще послужат за определяне на по-нататъшните приоритети на областната политика по насърчаване на заетостта и в сферата на образованието и обучението, в съответствие с приоритетите на областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общински планове за развитие. Работната група следва да организира, координира и проведе набирането на информация от работодатели в областта, от формирана статистическа извадка в периода от 13 февруари до 22 март 2019 г. на следния линк:

http://survey.az.government.bg/index.php/535847

За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който ще бъде достъпен на сайта на Агенцията по заетостта след 11 март 2019 г.

До 19.04.2019 г. председателят на Комисията по заетостта ще изпрати обобщената за областта информация за потребностите на работодателите до централното управление на Агенцията по заетостта.

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *