РегионалниТоп новини

На вниманието на гражданите на община Кочериново във връзка с АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ.

новини Кочериново

На вниманието на гражданите на община Кочериново

I. Общинска епизоотична комисия, при Община Кочериново уведомява собствениците на прасета, които се отглеждат в населените места от Община Кочериново, че със Заповед № РД-20-205/15.08.2019 г., на Областен управител на област Кюстендил, територията на област Кюстендил е определена за САНИТАРНА ЗОНА, по отношение на заболяването АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ.
Във връзка с гореизложеното в сила е разпоредбата на Заповед № РД-20-204/13.08.2019 г. на Областен управител на област Кюстендил, съгласно която в срок до 25 август 2019 г., собствениците могат да изпълнят мярката за доброволно клане на прасета, с оглед ограничаване навлизането на заразата на територията на областта. Предвидена е финансова помощ, в размер на 300 лв. за стопаните приложили мярката на доброволно клане с оглед закупуване на препарати за обеззаразяване на животновъдни обекти.
II. Условия за предоставяне на помощта:
1. Заявление по образец – с което стопанинът декларира, че:
– е извършил доброволно клане;
– е извършил почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупените дезинфектанти и на закупени консумативи за извършване на дезинфекцията;
– няма да населва обекта с прасета за период най- малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията им.
2. Констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник.

Ред за предоставяне на помощта: Заявлението се подава в кметството на населеното място
Условия за изплащане на помощта: Изплащането на еднократната помощ се извършва от ОДБХ в областта, в която се намира съответното населено място, след предоставяне на Списък изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, заверен от официалния ветеринарен лекар на стопаните, представен в областна епизоотична комисия и заверен от областен управител.

ВАЖНО: При поява на случай на заболяване Африканска чума по свинете, след този срок (25 август 2019 г.), в радиус от 3 км. От огнището на констатираното заболяване всички налични прасета ще бъдат принудително иззети, умъртвени по хуманен начин и загробени в определените за това обекти.

Гражданите и гостите на Община Кочериново, могат да получат информация, относно заболяването и епизоотичната обстановка на територията на общината в общинска администрация град Кочериново – старши експерт „Земеделие”, както и от ветеринарния лекар за община Кочериново.

Общинска епизоотична комисия при община Кочериново

Любка Джонова

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *