МестаРегионални

Красимир Герчев кмет на община Разлог

БЮДЖЕТА ЗА 2019 ГОДИНА е ПРИЕТ

И през настоящата година приоритет за община Разлог са социалните грижи, образованието и инфраструктурата.
Значителни средства ще бъдат инвестирани в пътната инфраструктура, в образованието и МБАЛ – Разлог.
За ремонт на улици в прилежащите населени места /без град Разлог/ ще бъдат вложени 892 000 лв., като общо средствата за ремонт на обществената пътна мрежа са 6 320 000 лв.
В град Разлог ще бъдат преасфалтирани и ремонтирани улиците „Изворите“, „Рила“, „Христо Ботев“, „Стара планина“ и част от ул. „Тодор Александров“, като се предвижда изграждането на кръгови кръстовища в две невралгични кръстовища: при МБАЛ – Разлог и кръстовището на ул. „Христо Ботев“ и ул. „Ал. Стамболийски“.

Общата стойност на разходите предвидени в инвестиционната програма е 11 588 473 лв.
За поредна година бюджетът е реалистичен и съобразен с добрите практики по отношение приходи и разходи, както този през 2018 г. Община Разлог за поредна година не предвижда увеличение на данък сгради и основните такси по Закона за местните данъци и такси на фона на общото увеличение. И през 2019 г. ще работим усилено за събиране на задълженията от нередовните платци, за да не допускаме увеличение и да не наказваме редовните платци.

Приходите през настоящата 2019 година са планирани на база прогнозите на Дирекция „Местни данъци и такси“, изготвени след анализ на събраните през 2018 г. приходи и задължения по декларираните от гражданите обстоятелства. Очаква се данъчните приходи да бъдат 1 957 000 лв. или 2 % повече от събраните през предходната 2018 г. Същото процентно увеличение се предвижда и за неданъчните приходи, които са в размер на 3 751 000 лв.

Със Закон за държавния бюджет на Република България за 2019 г. приходите за делегираните от държавата дейности са увеличени с 16 %, като стойността им е 11 334 807 лв. При планирането на приходната част на бюджета основният показател, от който се е водила общинската администрация, е приходите да бъдат изпълними и с тях да могат да бъдат осигурени всички дейности, които Общината следва да изпълнява, без увеличение на данъчната тежест за населението.

В пълно съответствие с приходната част е планирана и разходната част на бюджета. Обмислено е увеличение на разходите за работни заплати, като в делегираните от държавата дейности – училища и детски градини то е 34%, а за бюджетните организации от социалната сфера същото е в размер на 10 %. Разходите за издръжка ще нараснат с 23 %, като следва да покрият увеличението на разходите за горива, храна и енергия.
Значително увеличение има и в инвестиционната програма на Община Разлог.

Проектът на бюджета на Община Разлог за 2019 година е публикуван на интернет страницата на Общината и всеки гражданин може да се запознае в детайли с него./facebook

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *