ОбществоТоп новини

В община Кочериново има заповед стопаните да си заколят прасетата.

Новини Кочериново

Жителите на село Драгодан община Кочериново са получили нареждане да заколят прасетата си до 26 август.

В противен случай ще бъдат глобени

Ще заколят ли прасетата в община Кочериново,и ще нанесат ли удар върху хорицата които се надяват на тези животни за да се препитават.

Очакваме отговор от общината

СЪОБЩЕНИЕ от община Кочериново

На вниманието на гражданите на община Кочериново

I. Общинска епизоотична комисия, при Община Кочериново уведомява собствениците на прасета, които се отглеждат в населените места от Община Кочериново, че със Заповед № РД-20-205/15.08.2019 г., на Областен управител на област Кюстендил, територията на област Кюстендил е определена за САНИТАРНА ЗОНА, по отношение на заболяването АФРИКАНСКА ЧУМА ПО СВИНЕТЕ.
Във връзка с гореизложеното в сила е разпоредбата на Заповед № РД-20-204/13.08.2019 г. на Областен управител на област Кюстендил, съгласно която в срок до 25 август 2019 г., собствениците могат да изпълнят мярката за доброволно клане на прасета, с оглед ограничаване навлизането на заразата на територията на областта. Предвидена е финансова помощ, в размер на 300 лв. за стопаните приложили мярката на доброволно клане с оглед закупуване на препарати за обеззаразяване на животновъдни обекти.
II. Условия за предоставяне на помощта:
1. Заявление по образец – с което стопанинът декларира, че:
– е извършил доброволно клане;
– е извършил почистване и дезинфекция с посочване на наименование и количество на закупените дезинфектанти и на закупени консумативи за извършване на дезинфекцията;
– няма да населва обекта с прасета за период най- малко от 12 месеца, след последната дезинфекция и без регистрацията им.
2. Констативен протокол (по образец) за извършено клане и за извършено почистване и дезинфекция, издаден и подписан от кмета/кметския наместник.

Ред за предоставяне на помощта: Заявлението се подава в кметството на населеното място
Условия за изплащане на помощта: Изплащането на еднократната помощ се извършва от ОДБХ в областта, в която се намира съответното населено място, след предоставяне на Списък изготвен от кмета/кметския наместник на населеното място, заверен от официалния ветеринарен лекар на стопаните, представен в областна епизоотична комисия и заверен от областен управител.

ВАЖНО: При поява на случай на заболяване Африканска чума по свинете, след този срок (25 август 2019 г.), в радиус от 3 км. От огнището на констатираното заболяване всички налични прасета ще бъдат принудително иззети, умъртвени по хуманен начин и загробени в определените за това обекти.

Гражданите и гостите на Община Кочериново, могат да получат информация, относно заболяването и епизоотичната обстановка на територията на общината в общинска администрация град Кочериново – старши експерт „Земеделие”, както и от ветеринарния лекар за община Кочериново.

Общинска епизоотична комисия при община Кочериново

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *