Регионални

Инспекция по труда продължава със засилен контрол

Засилен контрол на строителни обекти и превенция на недекларирания труд планира ИА ГИТ и през 2019 г.

 

Продължава кампанията за управление на опасните вещества на Европейската агенция забезопасност и здраве при работа

 

Засилен контрол на строителните обекти, в селското стопанство, в хотелиерството и ресторантьорството, в обекти с рискови производства и дейности и в предприятия с висок трудов травматизъм, както и превенция на недекларирания труд планира ИА „Главна инспекция по труда“ през 2019 г. Насоките на контролната дейност на Агенцията през 2019 г. са определени след анализ на данните от контрола през  2018 г., според които тези отрасли продължават да бъдат сред най-рисковите както по отношение на безопасността и здравето при работа, така и при изпълнението на трудовите правоотношения.инспекция по труда

През годината ще се проведе и вторият етап на кампанията на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа „Здравословни работни места 2018 – 2019, управление на опасните вещества на работното място“.В помощ на работодателите ИА ГИТ е разработила онлайн инструменти за интерактивна оценка на риска за над 30 икономически дейности, които бяха актуализирани през 2018 г. За дейностите, в които се използват опасни вещества, част от инструментите обхваща и оценка на риска при работа с тях. Инструментите са създадени по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“, финансиран от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. Помощник-инспектори, назначени по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, могат да демонстрират пред работодателите функционалностите им.

Планирана е и кампания за електрообезопасеност в предприятия, част от дейността на които е разполагане и експлоатация на електронни съобщителни мрежи върху стълбове от електроразпределителната мрежа. През 2018 г. бяха регистрирани няколко трудови инцидента с работници на такива предприятия, попаднали под напрежение, което е причина за организиране на кампанията.

И през т.г. ще се организира засилен контрол в хотелите и ресторантите в зимните и в летните курорти на страната, тъй като сезонната заетост също е идентифицирана като рискова по отношение полагане на нерегламентиран труд, както и по отношение на здравето и безопасността при работа.

Планът за дейността на ИА ГИТ през 2019 г. е публикуван на сайта на Агенцията.

ДАННИ ОТ КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018 Г.

            През м.г. контролните органи на Инспекцията по труда са извършили 43 958 бр. проверки в 32 309 бр. предприятия с 1 484 092 заети в тях. Установените нарушения са 174 318 бр. Броят на нарушенията, свърни с изпълнение на трудови правоотношения – по възникването им, работното време, почивките, заплащането на труда и др. – са 88 538 бр., а на разпоредбите, свързани с осигуряването на здраве и безопасност при работа – 85 197 бр.

За отстраняване на установените нарушения са приложени 165 921 бр. принудителни административни мерки, от които дадени задължителни за изпълнение преписания – 160706 бр. Актовете за спиране на машини, обекти и работни места, застрашаващи живота и здравето на работещите, са 305 бр., а в 81 случая, при които работата не е позволявала прилагане на мярката „Спиране“, е въведен специален режим на работа.

Издадените актове за установяване на административно нарушение са 9954 бр., от които за нарушения на нормите, свързани с трудовите правоотношения – 7823 бр., а за нарушения на нормите, свързани с безопасността и здравето при работа – 1919 бр.Установени нарушения за работа без сключени трудови договори са2211 бр.

 

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *