БългарияРегионални

Инспекцията по труда следи за спазване на трудовото законодателство

Около 400 работещи в „АЛС България“ бяха консултирани от Агенцията по заетостта и ИА ГИТ

 

Инспекцията по труда проследява дали се спазва трудовото законодателство по отношение на персонала в гр. Благоевград

снимка:frognews

Около 400 работници и служители на „АЛС България“ ЕООД се възползваха от възможността да бъдат консултирани и информирани във връзка с трудовите си права и възможностите за осигуряване на нова заетост. Срещите бяха във филиал Елин Пелин, където информация потърсиха около 60 лица, а останалите участваха в информационната среща в Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Ихтиман. Консултациите бяха организирани от ИА „Главна инспекция по труда“ и Агенцията по заетостта, веднага след като работодателят обяви публично намерението си да прекрати дейността си към момента в два от трите си производствени обекта.  В Ихтиман участие в срещата взе и представител на Териториално поделение на НОИ Софийска област.

Работниците се интересуваха за заплащането на възнаграждения и обезщетения с оглед подадената молба  за откриване на производство по несъстоятелност от работодателя до Софийския окръжен съд. Независимо от образуваното дело за обявяване на несъстоятелност, задължение на работодателя е да изплати всички дължими възнаграждения и обезщетения на работниците и служителите. Инспекцията по труда ще упражни контрол, за да установи дали работодателят е изпълнил това си задължение. При установяване на нарушение ще бъдат предприети всички мерки от компетентността на контролните органи на Агенцията. В техните правомощия е да задължат, чрез задължително за изпълнение предписание, работодателя да изплати дължимите суми на работниците, както и да потърсят административнонаказателна отговорност при неизпълнението им.инспекция по труда

Работещите бяха уведомени още, че ако съдът постанови решение за откриване на производство по несъстоятелност и към момента на решението работодателят не е изплатил всички дължими възнаграждения и обезщетения, те могат да се обърнат към Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите. Срокът за подаване на заявленията е тримесечен от датата на вписването на решението в Търговския регистър.

По време на срещите работниците бяха информирани, че за обявения престой, който не е тяхна вина, също им се дължи обезщетение, както и че съществуването на основно трудово правоотношение не е пречка да сключат трудов договор при друг работодател, като основанието за възникване е чл. 111 от Кодекса на труда.

От Агенцията по заетостта обясниха, че всеки желаещ може да бъде регистриран в бюрото по труда като търсещо работа лице, независимо че има трудово правоотношение. При такава регистрация лицата могат да ползват следните услуги: информация за обявени свободни работни места; посредничество по наемане на работа; професионално ориентиране и психологическо подпомагане.

На повдигнати въпроси, по отношение на прекратяване на трудовите договори, са дадени разяснения и посочени правните възможности за работниците и служителите, в т.ч. е обяснено право на какви обезщетения биха имали при различните видове прекратявания на трудовия договор.

В резултат на проведените информационни срещи в „Бюро по труда“ Ихтиман и филиал Елин Пелин има регистрирани заети лица, които желаят да ползват посреднически услуги, с цел намиране на друга работа.

Към днешна дата са налични прекратени трудови договори по взаимно съгласие с работници и служители, които са си намерили работа. Двете институции към Министерството на труда и социалната политика са готови да дават индивидуални консултации за всеки от работниците на „АЛС България“.

Инспекцията по труда проследява и спазването на трудовото законодателство и по отношение на работещите в предприятието на „АЛС България“ в Благоевград. Предвид получената от работници информация, че им е предложено да напуснат по взаимно съгласие, за да бъдат преназначени в друго дружество, ще бъде изследвано дали в тази хипотеза е налице основание за запазване на трудовото правоотношение по силата на чл. 123 от Кодекса на труда. Ще се проверява също дали работодателят е изпълнил задълженията си по информиране и консултиране на работниците, както и като цяло дали се прилага коректно трудовото законодателство.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *