Общество

Инспектори по труда от България и Кипър проверяваха заедно розови полета в област Стара Загора

новини България

 

Инспекциите на двете държави обмениха опит по проект „Нулева толерантност към недекларирания труд“

Съвместни проверки в розови полета на територията на област Стара Загора извършиха екипи от Инспекцията по труда на Р Кипър и на Р България. Проверките са осъществени в рамките на проект „Нулева толерантност към недекларираната заетост“. Той се изпълнява от Кипърската инспекция по труда в партньорство с инспекциите на Холандия, Гърция и Белгия и се съфинансира от Европейската платформа за справяне с недекларираната заетост.

Целта на проекта е да бъдат идентифицирани и обобщени в наръчник за справяне с недекларираната заетост добри практики в различните страни.  От страна на България бяха представени въведените в селското стопанство трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за производство на плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула, т.нар. еднодневни договори.

По време на гостуването инспекторите от Р Кипър бяха запознати със законодателството, върху което ИА ГИТ осъществява контрол, правомощията на контролните органи на Агенцията, организирането на проверките, както и бяха извършени проверки на терен в розови полета.  Освен от практиката с еднодневните договори, гостите бяха впечатлени и от правомощието на Инспекцията да инициира откриване на производства по несъстоятелност от името на работниците и служителите с цел достъп до получаване на обезщетения от Фонда за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателите.инспекция по труда

Контролът в селското стопанство е един от акцентите в контролната дейност на ИА ГИТ предвид факта, че секторът е рисков както по отношение изпълнението на трудовите правоотношения, така и на безопасността на труда. Той ще бъде особено засилен по време на целия активен земеделски сезон, който вече стартира. При  проверките в земеделието се обръща специално внимание на законосъобразното наемане на работници за сезонна заетост. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда. Еднодневните договори са само един от начините за наемане на работната ръка Те имат своите предимства както за работещите, така и за земеделските стопани. Наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Стопаните, които са ги наели, нямат задължение да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване. От май 2018 г. могат да бъдат заявявани образци на еднодневни трудови договори и за четири часа.

Инспекцията по труда от своя страна положи усилия максимално да облекчи администрирането на еднодневните договори. С финансиране по проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ беше надградена системата за заявяването на образците на еднодневни трудови договори, което позволи това да става онлайн, по всяко време на денонощието, независимо от работното на администрацията. Софтуерът позволява още директно генериране на данни на веднъж вече наети от даден земеделски стопанин работници, чиито данни са вкарани в системата, изчисляване на дължими осигурителни вноски и др. При желание земеделските стопани могат да заявят системата да им бъде представена от помощник-инспектори, също наети по проекта. От началото на годината са заявени 73 000 бр. образци на еднодневни трудови договори. Въпреки неблагоприятните климатични условия, това е с около 3000 бр. повече отколкото за същия период през м.г.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *