МестаОбществоТоп новини

Инж.Гърменов временно изпълняващ длъжността кмет на Община Разлог представи Интегриран план за действие

Инж. Гърменов представи Интегриран план за действие
Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Разлог представи
Интегриран план за действие пред служители на Общинска администрация и
заинтересовани граждани в конферентната зала на ОбС- Разлог в началото
на седмицата.
Разработеният план предвижда създаване на интегрирана градска платформа,
която ще даде възможност да се синтезират данни за замърсяването на
въздуха, градския трафик, туристическите места, обществени точка с
безплатен Wi-Fi, спортни места, улици и пътища в ремонт, прогноза за
време, управление на отпадъците. Предвижда се и интелигентно управление
на отпадъците, включващо поставяне на сензори на кошчетата за боклук.
Плановете обхващат поставяне на кофи за боклук за биологични отпадъци,
оборудвани със сензори, които да дават информация в реално време за
събраното количество отпадък и гарантират по-добро оползотворяване на
отпадъците.
Община Разлог предвижда да продължи мониторинга на качеството на въздуха
в градски условия в реално време чрез инсталиране на още станции с
датчици за качеството на въздуха и за околната среда.
В Интегрирания план за действие са застъпени още темите за интелигентно
управление на общественото осветление и 3D лазерно сканиране на
територията на община Разлог с дрон.
С идея Разлог да се превърне в интелигентна туристическа дестинация,
акцент се постави върху разработване на мобилно приложение за туризъм,
както и създаване на интерактивни музеи. Бъдещо създаване на
интерактивна платформа – приложение показващо интерактивно съдържание
свързано с местните традиции и обичаи, ще предостави възможност за 3D и
VR обиколки на града.
В сферата на образованието се предвижда създаването на умни училища.
Идеята е черните и белите дъски да бъдат заменени със смарт- дъски.
———————————————
Нови дървета в село Годлево по инициатива- „Безопасна и здрава среда“
Временно изпълняващ длъжността кмет на Община Разлог- инж. Гърменов и
зам. кметът по икономическите и правните въпроси – г-н Гюров, заедно с
кметицата Величка Алуминова, посадиха 8 нови дървета в центъра на
Годлево.

Чинар, кестен, ясен и явор бяха засадени като част от инициатива-
„Безопасна и здрава среда“, след отстраняване на 3 опасни дървета, както
и с цел опазване на чистия въздух.

Инициативата за безопасна и здрава среда на територията на Община
Разлог, продължава и през следващите на територията на град Разлог, в
селата Долно и Горно Драглище, Добърско, Елешница и Баня, а кметовете
призовават обществото:
„Засади дърво, грижи се за него, защото утре то ще се грижи за теб и
твоите деца!“

Във връзка с подобряване състоянието на зелената система и парковите
части, Община Разлог се обръща и към всички граждани.

Всеки желаещ да подпомогне отглеждането на ново дръвче пред своя дом,
може да отправи предложение, в което да опише къде да бъде посадено ново
растение. От своя страна Община Разлог ще извърши оглед на мястото, ще
закупи и посади подходящо дръвче, а жителите в дадения район трябва да
поемат грижите за неговото развитие.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар