РегионалниТоп новини

Изявление Иван Гюров зам.кмет община Разлог

ВРЕМЕ Е ДА СПРАТ ОПИТИТЕ ЗА УРОНВАНЕ ПРЕСТИЖА НА ОБЩИНА РАЗЛОГ И РАБОТЕЩИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИ!
НЕДОКАЗАНИ И ЗАКОНОВО НЕОБОСНОВАНИ ТВЪРДЕНИЯ СЪЗДАВАТ  ЛОШ ИМИДЖ ЗА ЦЯЛАТА ОБЩИНА!

Във време на икономическа криза и пандемия имаме значителен брой нощувки в туристическия сектор! Нека работим за развитието, а не за очернянето на община Разлог!

По повод изнесената тенденциозно и едностранчиво, без да бъде потърсена официално информация от община Разлог за зловредно ползване на вода от коритото на река Язо за измиване на улици  и обществени зони в Разлог и съставните села, искам категорично да заявя, че така представена информацията цели само и единствено уронване доброто име на община Разлог.
В публичното пространство бяха разпространени „факти“, които имат  за цел да бъде дискредитирано доброто име на управителите на две от ДЕЙСТВИТЕЛНО ДОБРЕ работещи  общински фирми, които с ефективна дейност и добро управление постигат забележителни финансови резултати и работят на печалба.
Категорично заявявам, че тези служители могат да служат само за пример за добра работа.
Факт е, че един град трябва да бъде добре почистен, осветен и приведен в добър вид за жителите и гостите.
Искам да акцентирам върху това, че на проведеното социологическо проучване сред жителите на община Разлог през последния месец бяха посочени, като добри примери и положителна насока на работа
  конкретно – почистването, сметоизвозването и осветлението на града, за което ние полагаме драстични усилия.
И управителите на тези общински фирми са именно хората, които са на първа линия, работят стриктно и отговорно за справяне с възложената им работа и с възникналите проблеми, а те са наистина сериозни.
Да, ползвана е вода от река Язо за извършване на дейности за измиване на улици и обществени места в  град Разлог, и  е факт, че не сме уредили взаимоотношенията  си с Басейнова дирекция, но аз с голямо нетърпение очаквам отговора на Басейнова дирекция:
Какъв точно е реда за черпене на вода?

Защото в констативния протокол, който бе издаден след проверката и подадения сигнал няма изрично описано нарушение. 
 Единствено констатация, че се ползва вода  от коритото на реката!!!

Ако сме допуснали пропуск,  нека ни бъдат дадени конкретни указания, кой точно законов ред и правна норма сме нарушили и гарантирам, че  ние ще се постараем да поправим това нещо, и изпълним стриктно всяка норма, която ни бъде зададена.

За сумата от 35 000лв два пъти годишно се извършва измиване на улици и обществени места в цялата община – седем села  и град Разлог. Ако някои, в това число и подалите“ сигнала“ има вариант за по-добра цена, нека я представи, да даде точни разчети, и с радост ще му дадем възможност да се справи.

Но в реалния момент наблюдаваме  действията на двама – трима общински съветника, които спекулират с фактура за 7 000лв, която за един месец не може да покрие реално само заплатите и горивото на колата, с която се мие, и това, че се опитват да натрупат политически дивидент от нещо, което ние считам, че се справяме изключително добре е техен проблем, и не трябва да го превръщат в общински.
Защото с техните действия се уронва престижа на общината, на хората живеещи тук, и на общинска администрация.

Това, че не могат да реализират собствения си потенциал, ако въобще имат такъв, не следва да прехвърлят собствения си негатив, върху общинска администрация, трупайки евтини политически дивиденти.

Напоследък все по осезаемо се усещат опитите за опорочаване работата на служители и експерти от  общинските фирми, предприятия, администрация и общински съвет.
Вменява им се вина затова, че полагат усилия!
Прави впечатление опитът на  определен кръг от хора, които целят да реализират собствени интереси, да го кажем по народному  „да се намърдат във властта“ , които умишлено уронват престижа и подценяват престижа на огромна група работещи хора в Разлог.
В подкрепа на това е ръста на туризма в Разлог, на хората, които са харесали града и района, като дестинация и са предпочели да почиват тук.
Ето и фактите:
Реализирани над 360 000 нощувки за минала година, в реална ситуация на пандемия, ограничения, и икономическа криза.
В направеното социологическо проучване се показва, че има над 10 % ръст от удовлетвореността на общинска администрация. Разликата е за последните три години. На фона на това, че на национално ниво се наблюдава драстичен спад на усещането за по-добро и качествено управление показва, че ние работим и хората в общинска администрация и работещите във всички общински фирми трябва да са горди с това, което правят.
Да, има и недостатъци. За това на последната оперативка с ръководителите на общинските предприятия беше акцентирано, че трябва да има една съпричастност към проблемите на хората.
Това е може би по-слаб момент в работата, но ние работим върху това.
Ще работим върху подобряване качеството на работа и компетентността на служителите. Ако е нужно ще проведем и допълнителни обучения, за да не се получават пропуски.
Искам категорично да подчертая, че детайлно ще бъдат проучени законовите норми и ако въобще има пропуск при ползване на вода от река Язо за миене на улици,  то не е направено с цел облагодетелстван, а в интерес на жителите на общината. Тук възниква и въпроса:
Ако не мием с вода от реката, с каква да мием? С минерална, или с питейна? Считаме, че най-чистият начин и най-добрия начин е да мием  с вода от реката!

Приемаме всякакви конструктивни критики, мнения, предложения, но не и зловредни атаки, които целят единствено да дискредитират доброто име на община Разлог. НЕ на администрацията, а на общината, като цяло!

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар