ОбществоТоп новини

Започва приемът на документи за участие в класирането на кандидат-студентите в ЮЗУ „Неофит Рилски“

Започва приемът на документи за участие в класирането на кандидат-студентите в ЮЗУ „Неофит Рилски“

На 14 юни 2021 г. започва приемът на документи за класиране на кандидат-студентите за учебната 2021/2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“.
За да участват в класирането кандидат-студентите подават следните документи: комплект документи за кандидатстване (по образец); оригинал и копие на дипломата за завършено средно образование; декларация, че кандидатът към момента не се обучава по специалност, субсидирана от държавата; декларация от лица, загубили студентски права, кандидатстващи на общо основание по същата специалност, по която са се обучавали (декларациите не се попълват от кандидатстващите само за платена форма на обучение и завършващите средно образование през 2021 г.).
За завършилите средно образование в чужбина – удостоверение за признато завършено средно образование, издадено от МОН или от регионалните управления по образование по местоживеене, съдържащо преизчислени по шестобалната система оценки; удостоверения и/или сертификати от олимпиади, национални и регионални състезания, международни и републикански, образователно-научни, художественотворчески и спортни прояви.
За специалностите „Педагогика на музикалното изкуство“ и „Изпълнителско изкуство (народни инструменти или народно пеене)“ кандидатите задължително вписват върху плик-заявлението музикалния инструмент, с който кандидатстват, а за специалност „Спорт“ вида на спорта.
Документите ще се приемат от 14 юни до 5 юли 2021 г. в зала 1102 А, етаж І на Учебен корпус № 1.Онлайн приемът на документи ще се осъществява в срок от 14 юни до 1 юли 2021 г. Желаещите да се обучават в ЮЗУ „Неофит Рилски“ могат да подадат своите документи и в бюрата извън Благоевград в срок от 14 юни до 4 юли 2021 г. 
Първото класиране на кандидат-студентите за учебната 2021/2022 г. в Югозападния университет „Неофит Рилски“ ще бъде обявено на 7 юли 2021 г.
Подробна информация за Прием 2021 е публикувана на университетския сайт: www.swu.bg.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар