Регионални

ЗАКРИВАТ И РЕКУЛТИВИРАТ ДЕПОТО ЗА ОТПАДЪЦИ В М. СЕДРЪЧ КРАЙ РАЗЛОГ

новини Разлог

Започна изпълнението на проект на община Разлог за ефективна рекултивация и закриване на общинското депо за неопасни отпадъци в град Разлог.

Основните цели на проекта са закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци, гарантиране на екологичното му изпълнение и се опазят компонентите на околната среда – води, въздух и почви. Количеството извозвани отпадъци до момента е 298 540 м3.

Основните дейности включват техническа и биологична рекултивация.

Техническата рекултивация се състои от изграждане на дренаж за предпазване на основата от преовлажняване и хлъзгане; нови отводнителни канали за повърхностни води; изграждане на газови кладенци по табана на тялото на отпадъците; тръбна корекция на дерето,както и изграждане на мониторингова система – за подземните води и топографията на депото. Биологичната рекултивация, от своя страна, ще обхване озеленяване на нарушения терен на депото чрез тревна, храстова и дървесна растителност, като се отчитат нейните санитарно-защитни свойства, декоративни качества и устойчивост към опасни вещества, отделяни в атмосферния въздух и почвата от отпадъците.

Ще се изпълнят и редица дейности по оформянето на обслужваща инфраструктура – обходни технологични пътища, както и път за достъп до обекта.

С предвидените рекултивационни мероприятия ще се осигури защита срещу разпространение на вредни емисии, образуване на инфилтрат и подобряване ландшафта на района. Реализацията на проекта не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията.

Снимка на Красимир Герчев.Снимка на Красимир Герчев.
Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *