РегионалниТоп новини

ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР “НИКОЛА ВАПЦАРОВ” С ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА

ДО БОИЛ БАНОВ МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: ДО ХРИСТО МУТАФЧИЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪЮЗ НА АРТИСТИТЕ В БЪЛГАРИЯ КОПИЕ: ДО КИРИЛ БИНЕВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ФЕДЕРАЦИЯ „КУЛТУРА” КЪМ КТ „ПОДКРЕПА” КОПИЕ: ДО НАЦИОНАЛНИ И РЕГИОНАЛНИ МЕДИИ СТАНОВИЩЕ
ОТНОСНО ПРОМЯНА В РЪКОВОДСТВОТО НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „НИКОЛА ВАПЦАРОВ”- БЛАГОЕВГРАД УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

След проведено общо събрание на синдикалните организации – САБ и КТ „Подкрепа” в Драматичен театър „Никола Вапцаров” – Благоевград на 24.02.2020г., бе прието единодушно решение за свикване на общо събрание на целия колектив на театъра. На свиканото събрание на колектива на театъра (24.02.2020г.) присъстваха 40 служители. С 37 гласа ЗА и трима въздържали се, при проведеното тайно гласуване и 4 гласа ЗА, потвърдени по електронна поща – информирано съгласие, (общо 41 броя гласа) бе прието следното становище: За периода Февруари 2013 – до днес 24.02.2020г. Драматичен театър „Никола Вапцаров” – Благоевград е бил под ръководството на седем директора. Тези чести промени доведоха до лоши финансови резултати, нарушаване на работната атмосфера – творческа и административна. С назначаването на Маргарита Мачева – временно изпълняващ длъжността директор на културната институция (м. Октомври 2018), творческите и финансовите показатели на театъра са значително подобрени, а именно:
Финансово състояние:
1. Общ размер на приходите от билети от проведени спектакли:
2019 – 183 624 лв. За сравнение: 2017- 74 013 лв. 2018 – 68 788 лв. 2. Брой зрители със закупен билет: 2019 – 20 570 бр. За сравнение: 2017 – 18 231 бр. 2018 – 14 569 бр. 3. Допълнителни средства от алтернативни източници (трансфери, спонсорствa, дарения, от проекти и т.н.).  60 000 лв. – сключен договор за смесено финансиране с Община Благоевград;  10 000 лв. – трансфер от Община Благоевград – целеви средства за създаване на спектакъла „Портретът на Дориан Грей“;  3 000 лв. – трансфер от Община Симитли – целеви средства за създаване на спектакъла „Вапцаров: Песни за човека“;  6 750 – целева субсидия от Министерство на културата за създаване на Летопис 100 години Драматичен театър „Никола Вапцаров“ – Благоевград;
Творчески постижения:
1. Нови заглавия за 2019 – 8 бр. , в т.ч.:
• Портретът на Дориан Грей по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О’Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев; • Под манастирската лоза по цикъла с разкази на Елин Пелин, сценичен вариант и режисура Калин Ангелов; • Емигранти от Славомир Мрожек, реж. Асен Блатечки; • Вапцаров: Песни за човека от Тея Сугарева, Боян Иванов и Стайко Мурджев, реж. Тея Сугарева, Боян Иванов и Стайко Мурджев; • От личен опит. Дотук. – Stand-Up Comedy от Аладин Алиибрахим и Георги Янев; • Летящата принцеса от Джордж Макдоналд, драматизация Венцислав Асенов, реж. Маргарита Мачева. • Коледна песен от Чарлз Дикенс, драматизация Стайко Мурджев, реж. Маргарита Мачева; • Мечтата на духчето – авторски спектакъл на Жанет Керанова;
Освен новите спектакли, към момента в репертоара на театъра има още 6 активно играещи се заглавия. За периода на управление на Маргарита Мачева съставът имаше възможност да работи с утвърдени режисьори, екипи от сценографи, хореографи, композитори и
други. Като резултат от това Драматичен театър „Никола Вапцаров” – Благоевград присъства трайно в театралния афиш на столицата и в страната. Творческите успехи се потвърждават от получените номинации и награди, участия в национални и международни фестивали: 1. Участия във фестивали: • Международен театрален фестивал Joakim InterFest – Крагуевац, Сърбия („Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О‘Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев);  Фестивал „Младите в театъра“ – Ловеч („Вампир“ от Антон Страшимиров, реж. Маргарита Мачева);  Софийски театрален салон 2019 („Принцеса Турандот“ от Карло Гоци, реж. Маргарита Мачева);  Международен театрален фестивал „ТАРА-РА-БУМБИЯ“ – Благоевград („Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О‘Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев);  Международен театрален фестивал „ТАРА-РА-БУМБИЯ“ – Благоевград („Под манастирската лоза“ по цикъла с разкази на Елин Пелин, реж. Калин Ангелов);  Фестивал „Театър, обичам те“ – Хасково („Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О‘Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев);  Есенен театрален салон – Сливен („Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О‘Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев);  Чудомирови празници – Казанлък („Три котки на покрива“ от Емил Йотовски, реж. Ана Петрова); 2. Номинации и награди:  Номинация Икар 2019 в категория „Авторска музика“ на Пламен Мирчев за „Принцеса Турандот“ по Карло Гоци, реж. Маргарита Мачева;  Номинация АСКЕЕР 2019 в категория „Музика“ на Петър Дундаков за „Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О‘Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев;  Номинация Икар 2020 в категория „Водеща мъжка роля“ на Севар Иванов за ролята на Дориан Грей за „Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О‘Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев;  Номинация Икар 2020 в категория „Поддържаща мъжка роля“ на Александър Хаджиангелов за ролята на Базил Холуърд за „Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О‘Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев;  Номинация Икар 2020 в категория „Авторска музика“ на Петър Дундаков за „Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О‘Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев;  Грамота от Министерство на културата за принос в развитието на българската култура по повод 100-годишния юбилей на театъра;
 Награда от Фестивал „Тетър, обичам те“ – Хасково на Мариана Бонева за ролята на Сибил Вейн в „Портретът на Дориан Грей“ по романа на Оскар Уайлд, адаптация Джон О‘Конър и Мерлин Холанд, реж. Стайко Мурджев;  Награда от Община Благоевград за принос в развитието на културата на актьора Кънчо Кънев;

В управлението на театъра, при настоящото ръководство стриктно се спазват Закона за авторското право и сродните му права, финансовата дисциплина, както и разпоредбите на Министерство на културата, което преди това не е било честа практика и е довело до натрупване на финансови загуби, уронване на престижа на институцията и обезценяване на труда на работещите в театъра. За натрупаните публични задължения към Община Благоевград, от изгубени дела, доставчици и фирми, от повече от десет години, настоящият директор Маргарита Мачева води успешни преговори и прилага ежемесечно разпределение на задълженията и тяхното погасяване. Повече от половината задължения са вече погасени, което дългосрочно значи, че театъра, спазвайки тази политика на погасяване, ще има възможност да кандидатства по европейски програми и проекти, общински проекти и други, подпомагащи дейността му. Театърът за първи път има изградена предварителна детайлна годишна програма за репертоара и игралния си афиш. Изброеното дотук дава увереност, спокойствие и творческо самочувствие на колектива. Именно в стотния юбилеен сезон, настоящото ръководство успя да събере на сцената три поколения актьори и дългогодишни служители в институцията, в общ спектакъл. Убедени сме, че всяка една промяна в ръководството ще доведе до значителни финансови и творчески загуби. Ние, колективът на Драматичен театър „Никола Вапцаров” – Благоевград, се обръщаме към Вас с призив за отговорно отношение към нашите искания, а именно: настоящият временно изпълняващ длъжността директор Маргарита Мачева да остане на поста си. В противен случай, ние сме в готовност за предприемане на стачни действия. Приложения по текста: 1. Присъствен списък на проведеното събрание на 24.02.2020 година; 2. Протокол от проведено събрание на 24.02.2020; 3. Протокол от проведено тайно гласуване на общо събрание на 24.02.2020 година. С уважение, КОЛЕКТИВЪТ НА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР„НИКОЛА ВАПЦАРОВ” – БЛАГОЕВГРАД

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар