Регионални

Допълнителното вписване на екокатегория в свидетелството за регистрация на МПС не е задължително

Новини Благоевград

Допълнителното вписване на екокатегория в свидетелството за регистрация на МПС не е задължително

Допълнителното вписване на екологичната категория на двигателя в свидетелството за регистрация на превозните средства, не е задължително!

В Република България има регистрирани на автомобили, които са стари и не са произведени в съответствие с изискванията за екологична категория на двигателя.

В свидетелствата за регистрация на внесени у нас употребявани автомобили може да липсва информация за екологичната категория, поради което тя не е отразена в българското свидетелство за регистрация.полиция сн.мвр

Този проблем не съществува за новите превозни средства. Те се регистрират след представяне на сертификат за съответствие, издаден от производителя. В този сертификат е записана и екологичната категория на двигателя, която е в съответствие с европейските изисквания.

Съгласно чл.54, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на данъка се определя от общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

Когато в регистъра няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че то е без екологична категория. Екологичната категория на двигателя, може да бъде вписана допълнително, по желание на собственика, след определянето й от производителя на превозното средство.

С приетите промени на чл.55, ал.1 от ЗМДТ, обнародвани в ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т годишният данък се състои от два компонента – имуществен и екологичен, като екологичният се определя от общинския съвет, в зависимост от екологичната категория на автомобила в следните граници:

Екологична категория                Коефициент

без екологична категория, с екологични

категории “Евро 1” и “Евро 2”     1,10 – 1,40

“Евро 3”                                         1,00 – 1,10

“Евро 4”                                         0,80 – 1,00

“Евро 5”                                         0,60 – 0,80

“Евро 6” и “ЕЕV”                           0,40 – 0,60

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *