БългарияОбщество

Дисциплиниране на работодателите показва последващият контрол, упражняван в почивните дни

Над 11% ръст на проверките в морските курорти отчита Инспекцията по труда

 

Дисциплиниране на работодателите показва последващият контрол, упражняван в почивните дни

 

 

С 11.4% е увеличен броят на проверките в морските курортни комплекси през настоящия сезон, показват данните на Главна инспекция по труда. В периода юни-август са извършени 1800 бр. проверки на 1776 работодатели с 44 770 наети при тях. Установени са общо 7001 бр. нарушения. За 670 нарушения на работодателите е потърсена административнонаказателна отговорност.

Случаите на работа без сключен писмен трудов договор са 155 бр. и намаляват в сравнение с установените по време на кампанията през 2018 г., въпреки по-големия брой проверки. През т.г. беше създадена организация за упражняване на контрол и през почивните дни. През уикенда освен нови работодатели, се проверяваха задължително и такива, при които през седмицата са установявани случаи на работа без трудов договор. Последващият контрол показва, че са единични случаите, при които при повторната проверка отново са установени случаи на недеклариран труд при работодател, при когото вече е констатирано такова нарушение. Изпълняват се като цяло и дадените задължителни за изпълнение предписания. Установените случаи на работа без трудов договор при проверките в почивните дни са 17, но основно при непроверявани работодатели.

Два пъти са се увеличили случаите на работещи чужденци от трети държави без разрешение за достъп до пазара на труда у нас, като броят им достига до 99 лица. Това може да се обясни с големия интерес към чуждестранен персонал от страна на българските работодатели.  Нарушенията по работното време продължават да бъдат най-често установяваните при сезонната заетост. През 2019 г. те са 1082 бр. Следват ги нарушенията по заплащането на труда – 966 бр.

С ¼ намаляват нарушенията по електрообезопасеността на работното оборудване. През кампанията са установени 160 бр. нарушения от този вид. Поражението от електрически ток е една от най-честите причини за трудови злополуки, водещи до смърт. В началото на сезона Инспекцията по труда напомни за типичните нарушения, които заедно с недобре изпълнените временни ел. инсталации в сезонните обекти, повишават този риск.

Продължава да нараства броят на наетите непълнолетни. За осемте месеца на 2019 г. Инспекцията по труда е дала 8257 бр. разрешения за работа на непълнолетни –  8065 бр. – за ненавършили 18 г., и 192 бр. – за ненавършили 16 г., което е ръст с повече от 10%.

Продължава тенденцията сезонните работници да подават сигнали за неполучени устно договорени суми или за неполучено възнаграждение при работа без трудов договор и то когато лицата вече не работят. Инспекцията по труда отново напомня, че в тези случаи правата на работещите трудно биха могли да бъдат защитени по административен ред, поради липса на доказателства за договорените права.

Информация за резултатите от кампанията през 2018 г. са публикувани в интернет страницата на Агенцията на адрес:

http://www.gli.government.bg/page.php?c=13&d=3850

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *