ЗонаОбществоТоп новини

Дирекция “Социално подпомагане”гр.Благоевград с уведомление за изтичащите винетки

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

     Дирекция „Социално подпомагане“ - гр. Благоевград уведомява, че във връзка с големия брой изтичащи електронни винетки в началото на 2022г., за всяко правоимащо лице с увреждане и/или семейство, отглеждащо дете с увреждане, може да се извърши проверка за срока на валидност на предоставената безплатна електронна винетка на интернет страницата на Агенция за социално подпомагане https://asp.government.bg, раздел „Проверка на издадена електронна винетка чрез страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“. 
      С оглед запазване здравето на кандидатстващите, както и с цел избягване струпването на множество хора и спазване на въведените противоепидемични мерки, Дирекция „Социално подпомагане“ уведомява лицата с увреждания, че:

Заявления-декларации за издаване на безплатна електронна винетка за лице с увреждане и/или семейства, отглеждащи дете с увреждане ще се приемат в Център за информация и услуги на Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград, всеки работен ден от 8.30ч. до 12.30ч. (дезинфекция до 13.00ч.) и от 13.00ч. до 17.30ч. и в помещение, приспособено за хора с увреждания, находящо се на партера в сградата на Община Благоевград, както и изнесена приемна на ул. „Полк. Дрангов“ № 37, с работно време 9.00 ч. до 17.30 ч. за периода 17.01. до 22.02.2022 година.
Заявления-декларации за издаване на безплатна електронна винетка се подават от 5 до 7 дни, преди изтичане на издадената за 2022 г. електронна винетка.
При депозиране на заявления-декларации за издаване на безплатна електронна винетка, лицата трябва да представят за справка следните документи: ЕР на ТЕЛК, регистрационен талон на притежавания лек автомобил, валидна застраховка „Гражданска отговорност“, лична карта на правоимащото лице. Изброените документи се представят в оригинал и са единствено за справка. Срокът за обработване на подадените документи е три дни от датата на подаване, а срокът за потвърждаване на електронната винетка от Агенция „Пътна инфраструктура“ е до 24 часа.
Освен в Център за информация и услуги на Дирекция „Социално подпомагане“ – Благоевград и изнесена приемна на ул. „Полк. Дрангов“ № 37, заявление-декларация за издаване на безплатна електронна винетка може да бъде подадено чрез лицензиран пощенски оператор, като заявлението-декларация трябва да бъде в оригинал, както и по електронен път с квалифициран електронен подпис, на електронен адрес: ao@asp.government.bg.
Освен на горепосочената интернет страница, всяко правоимащо лице, може да провери срока на валидност на издадената безплатна електронна за 2022г. и на следните телефони за информация: 073/885442, 073/881766, 073/881182, 073/832082.

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар