ЗонаРегионални

ДГ№8 в Благоевград ще се разшири с нова сграда

новини Благоевград

Първа копка за изграждане на нова сграда към ДГ № 8 “Вечерница“ ще бъде направена в Благоевград. Церемонията ще се състои на 8 май от 11.30 часа в двора на детското заведение. Непосредствено преди това, в 10.30 часа, в зала 5 на Община Благоевград ще бъде проведена и пресконференция, на която ще бъдат разяснени дейностите  по проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“.

Обектът към ДГ „Вечерница“ е част от проекта „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“. Освен самото изграждане на сградата, е предвидено и нейното оборудване. В двора на ДГ № 8 “Вечерница” ще бъдат ремонтирани и обновени детските площадки и ще бъде изградена една нова площадка. Отделно от това в основната сграда на детската градина ще бъдат доставени и монтирани нови уреди в кухненското помещение и пералното помещение.

Проектът „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград“ се финансира по приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, процедура BG16RFOP001-1.008 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Благоевград”. Той предвижда създаване и осигуряване на модерна, функционална, здравословна, енергийно ефективна и достъпна среда на образователната инфраструктура в Благоевград. Обект на интервенция са три училища – НХГ “Св. св. Кирил и Методий”, Трето ОУ “Димитър Талев” и Пето СУ “Георги Измирлиев”, както и ДГ № 8 “Вечерница”. Проектът е с административен Договор №BG16RFOP001-1.008-0009-C01/13.02.2018 г., с анекс №BG16RFOP001-1.008-0009-C02.

Стойността е 3 923 211.00 лв. , а срокът за изпълнение е 24 месеца.Първа копка

С обновяването на материално-техническата база в трите обекта, заложени в проекта, ще се подобрят условията  за учебно-възпитателния процес, ще се улесни въвеждането на нови методи на обучение, които да повишат и задържат интереса на децата и учениците и ще се отрази благоприятно на мотивацията им за усвояване на знания и придобиване на умения. Ще бъде осигурен и достъп на деца и ученици с увреждания чрез монтирането на устройства.

 

 

 

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *