Дарение

Ако искате да подкрепите независимата и качествена журналистика MESTA.BG, можете да направите дарение към тази банкова сметка:

“Делта Къмпани Плюс “ЕООД

BG 15 UNCR  7000 1520 6911 10
BIC:  UNCRBGSF
Уникредит Булбанк