БългарияТоп новини

Вижте верните отговори на матурата по БЕЛ

На изпита се явиха над 40 хиляди зрелостници

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от провелата се днес матура по български език и литература. На изпита се явиха над 43 000 зрелостници. За разлика от предишни години, включените произведения бяха 27, а не 97. 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18 май 2022 година ЧАСТ 1 (Време за работа: 60 минути) Отговорите на задачите от 1. до 21. включително отбелязвайте в листа за отговори. 1. В кой ред думата е изписана правилно? А) идеален Б) еднакав В) прелесна Г) расъдлив 2. В кое изречение НЕ е допусната правописна грешка? А) Заради снеговалежа пътищата в западна Стара планина са затворени за автомобили. Б) При спазване на правилата за сигурност архиварят предоставя достъп до документа. В) За изграждането на дървени зглобяеми къщи се използват само качествени материали. Г) Обсъждат се няколко финансови механизма за отпускане на заеми в публичния сектор. 3. В кое изречение е допусната правописна грешка? А) Основна заслуга за спечеленото отличие има старши треньорът на отбора. Б) Под прозореца в хола поставихме тъмносин диван и дизайнерска маса. В) Напоследък се отчита значителен ръст на заплахите в киберпространството.Г) Преди две седмици 80 годишният творец даде интервю по телевизията. 4. В кое изречение е допусната граматична грешка?А) Българските лекоатлети добавиха още два медала към колекцията си от отличия. Б) Един от предложените критерии за оценяване се оказа неприложим в практиката. В) За треньор на отбора избраха брат ми –  най-добрият волейболист в областта. Г) В електронния портал могат да се проверяват здравните и пенсионните осигуровки. 5. В коя от подчертаните думи е допусната граматична грешка? В Министерство (А) на външните работи българският и гръцкият министър (Б) са провели разговори, на които (В) са присъствали не само официални лица. Господин Петров, Вие бяхте липоканен (Г)? 6. В кое изречение е допусната пунктуационна грешка? А) В старинния храм няма дори прозорци, а само малки отвори, приличащи на очи.Б) Предпочитам да се разхождам по крайбрежната алея, а не по пясъчната ивица. В) Туристите се любуваха на Троянската планина преминавайки през Беклемето. Г) Нека насочим вниманието си, уважаеми посетители, към последната зала на музея. 

 3последното нещо –  но не и на последно място –  е личният пример. Когато детето вижда родителите си да четат не по задължение, а защото това им е приятно и им носи положителниемоции, е по-вероятно и то самото да прояви по-голям интерес към четенето. Според мен не едобра идея да насилваме децата да четат нещо, към което нямат интерес. Това важи най-вече запериода, когато самостоятелно започват да четат. Тогава е много важно да ги оставим сами даизбират това, което е интересно за тях.  –  Какви според Вас са основните ползи от четенето за развитието на децата?  –   Често си мисля какво пък толкова ще стане, ако децата не четат. Преди време се еказвало: „Хайде, вземи свърши малко работа, само четеш“, което ми напомня на днешното:„Хайде, вземи прочети нещо, само гледаш в този таблет“. Четенето има много достойнства, нона мен най-вече ми харесва това, че докато четеш, се превръщаш в съавтор и активен участник втози процес. Тоест не си само пасивен получател на информация.Аз съм напълно убедена, че ако има един милион души, които четат един и същ роман,всеки от тях в съзнанието си вижда различна картина. Докато очите четат, мозъкът преработваинформацията, фантазията рисува по неповторим начин. За мен това е страхотна тренировка заума и за въображението.Аз харесвам също и филмите, те са прекрасен вид творчество, но там виждаш какизглежда даден герой, а при четенето всеки може да си го представи различно. Четенето вече нее просто източник на информация, дори вече не смятам, че то има основна роля за подобряванетона правописа и правоговора. То е преди всичко инструмент, с който запазваме и развивамевъображението си.И нещо изключително важно –  особено що се отнася до деца –  четенето не изморява, неизтощава и не насилва сетивата по начина, по който го правят филмите или компютърните игри. ТЕКСТ 2 (ДИАГРАМА) Зависимост между резултатите по четивна грамотност в точки (от 340 до 480) и четенето на различни текстове според изследването PISA през 2018 г.  Източник: Институт за изследване на образованието –  собствени изчисления на база на данните отOECD/PISA 2018 462446401376412391413418437442340360380400420440460480Текстове отхудожественалитератураТекстове отдокументалналитератураТекстове отсписанияТекстове отвестнициКомиксиЧетат няколко пъти на седмицаНе четат

 414. Защо според Текст 1 родителите трябва да четат на децата си от най-ранна възраст? А) Така успешно се подпомага по-бързото развитие на детето. Б) Така детето започва да усвоява знания от най- ранна възраст.В) Защото четенето на глас развива артистичността на детето.Г) Защото четенето влияе позитивно на връзката родител –  дете.15. Коя от посочените позиции се оспорва в Текст 1? А) Личният пример на родителите като читатели е много важен за децата. Б) Всеки в ролята на читател неусетно става и съавтор на прочетеното.В) Четенето и гледането на филми еднакво развиват въображението ни. Г) Компютърните игри и филмите могат да влияят негативно върху сетивата ни. 16. Какъв извод може да се направи от думите на интервюираната в Текст 1? А) Четенето ни кара да се превъплъщаваме в любими герои от книгите.Б) Четенето е в основата на стремежа да променяме света към по-добро.В) Четенето е ценно най-вече с това, че дава простор на въображението ни. Г) Читателят за разлика от зрителя е пасивен получател на информация. 17. Каква е връзката между четенето на различни текстове и резултатите по четивнаграмотност според диаграмата?А) Четенето на различни текстове не се отразява на резултатите по четивна грамотност. Б) Четенето на текстове от художествената литература повишава резултатите по четивнаграмотност. В) Четенето на текстове от документалната литература повишава в най-голяма степен четивнатаграмотност. Г) Тези, които не четат вестници и комикси, имат по-ниски резултати по четивна грамотност.18. Запишете кои от текстовете, посочени в диаграмата, се имат предвид в подчертанияабзац от Текст 1. 19. Като имате предвид информацията от Текст 1 и от диаграмата, запишете СЪС СВОИДУМИ ЕДИН аргумент в подкрепа на твърдението, че четенето има много достойнства.20. Запишете СЪС СВОИ ДУМИ каква е разликата между четенето на роман и гледанетона филм според интервюираната в Текст 1. 21. Като имате предвид данните от диаграмата, коментирайте в текст до 5 изреченияследното: – Четенето на кои текстове има най-голям принос за развитието на четивната грамотност?Аргументирайте отговора си.-Разтълкувайте близките резултати по четивна грамотност на четящите и нечетящите текстовеот списания. – Четенето на кои текстове влияе по сходен начин върху четивната грамотност? Аргументирайтеотговора си. 1МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18 май 2022 година ЧАСТ2(Време за работа: 60 минути) Отговорите на задачите от22. до40. включително отбелязвайте в листа за отговори. 22. В листа за отговори запишете САМО паронима, с който да поправите лексикалнатагрешка в изречението. Слушате регионалната програма на нашето радио всеки ден на чистота 104.1 Mhz.23. За всяко празно място изберете УМЕСТНАТА дума и я запишете срещу съответната буквав листа за отговори.Историята на с. Арбанаси е богата, а имената на много жители на селището са записани в героичния……… (А). Но това, което е запазено до днес и което най-ярко ……… (Б) епохата, са запазените224 къщи с богата вътрешна ………. (В). А) стенопис, живопис, летописБ) поразява, отразява, отрезвяваВ) окраска, украса, красота 24. Кой конфликт е заложен в интерпретацията на темата за обществото и властта в„Андрешко“? А) свобода –   робство Б) водач –  общество В) човек –  институция Г) идеализъм –  прагматизъм 25. Кой от проблемите е интерпретиран и в двата посочени откъса?   Горко вам, безумни, овци заблудени, със гръцка отрова що сте напоени (…) Та не вашто племе срам нанася вам, о, безумни люде, а вий сте му срам!(Ив. Вазов , Паисий)  Вместо да бъдат първенци на народа си, те се отказваха от своето и възлюбваха чуждото,срамуваха се от своето и се гордееха с чуждото.(Д. Талев , Железният светилник) А) за страха от поемане на отговорностБ) за срамното родоотстъпничество В) за нуждата на народа от водачество Г) за необходимостта от саможертва

 226. Кой от мотивите е интерпретиран в „Посвещение“ на Петя Дубарова? А) за невъзможното щастие в любовта Б) за преобразяващата сила на любовта В) за неизбежната раздяла в любовта Г) за красотата като извор на любовта 27. С коя от идеите се свързва заглавието „Спасова могила“ в контекста на творбата? А) за високото пространство на спасителния подвиг Б) за почитта към чудотвореца –  лечител и спасител В) за спасението от самотата и отчуждението на човека Г) за надеждата за спасение от житейските страдания28. Какъв е смисълът на началното обръщение на лирическия говорител в „История“?  Какво ще ни дадеш, историйо,/ от пожълтелите си страници? А) Внушава примирението на лирическото „ние“ пред равнодушието на историята. Б) Подчертава иронията на лирическия говорител към историята като отживелица. В) Изразява полемичната нагласа на лирическия говорител в диалога му с историята. Г) Разкрива идеята на лирическото „ние“, че историята е без значение, защото е остаряла. 29. Кое от твърденията за описанието от „Крадецът на праскови“ е НЕВЯРНО? Към края на седмицата задуха топъл и сух вятър. Той сякаш идваше направо от пустинята, далечот юг, носеше се ниско над земята и не водеше по небето нито едно облаче. Дълги ивици прахсочеха скритото между дърветата шосе и се разпръскваха на облаци из околността. Лазурът нанебето потъмня и в сухата обилна светлина се промъкна нещо болезнено и неспокойно.А) Внушава тревожно и напрегнато настроение у читателя. Б) Разкрива критичната позиция на разказвача спрямо войната. В) Създава смислови връзки между природното и човешкото. Г) Подсказва бъдещата трагична съдба на част от героите. 30. Кое от твърденията е вярно? А) Както в „До моето първо либе“, така и в „Крадецът на праскови“ любовта е представена катожизнеутвърждаваща сила. Б) За разлика от „До моето първо либе“ в „Крадецът на праскови“ саможертвата за родината епредставена като най-висша човешка ценност. В) Както в „До моето първо либе“, така и в „Крадецът на праскови“ смъртта е видяна като изход отнеосъществената трагична любов. Г) За разлика от „Крадецът на праскови“ „До моето първо либе“ утвърждава юнашката смърт катопът към осъществяване на свят идеал. 31. Родното като свят на здрави морални устои е интерпретирано в: А) „Балкански синдром“ Б) „Железният светилник“ В) „Аз искам да те помня все така“ Г) „Бай Ганьо журналист“ 

 332. Писаната история като основен носител на паметта за славното минало присъства в: А) „Паисий“ Б) „История“ В) „Ноев ковчег“ Г) „Борба“ 33. В кои две творби саможертвата се утвърждава като ценност? А) „До моето първо либе“ и „Новото гробище над Сливница“ Б) „Борба“ и „При Рилския манастир“ В) „Честен кръст“ и „Андрешко“ Г) „Паисий“ и „Песента на колелетата“ 34. Коя тема е интерпретирана в откъса от стихотворението „Вечерна песен“ на ЕлисаветаБагряна?  Изнизва се, изнизва броеницата на дните ми човешки. Търкулват се неудържими от пръстите ми отмалели  зърната черно-бели.  И все едно –  били те леки или тежки, празни или пълни, все едно –  ще ги погълне  зърно подир зърно в неразгаданата си тайна вечната безкрайност… А) за миналото и паметта Б) за вярата и надеждата В) за избора и раздвоението Г) за живота и смъртта 35.Съпоставете интерпретациите на темата за природата в „Спи езерото“ и в „Градушка“ и запишете ЕДНА разлика между тях в листа за отговори.36. В листа за отговори разтълкувайте заглавието „Песента на колелетата“ в контекста натворбата.37. В листа за отговори запишете ЕДНА функция на аз-повествованието в „Балада за ГеоргХених“ за смисъла на творбата. 38.В листа за отговори запишете ЕДНА характерна черта за жанра на елегията, проявена в„Аз искам да те помня все така“. 39. Свържете заглавието на всяка от творбите с нейния автор. В листа за отговори срещусъответната буква запишете цифрата, съответстваща на името на автора. А) „Градушка“ 1. Никола Вапцаров Б) „Ноев ковчег“ 2. Йордан Радичков В) „Вяра“ 3. Пейо Яворов 

 440. В текст до 5 изречения съпоставете интерпретациите на темата за човека и властта в посочените откъси.*Ако някой протестира, ако е опасен,ако искате да укротите някого –  не го хвърляйте в затвор, спестете си оковите, не повтаряйте грешката на Средновековието: не произвеждайте светци. Не окови –  пари му дайте, не тъмница –  оградете го с вещи, не присъди –  дайте му звания, ордените не пестете! Дори да не иска –  насила му давайте и публично издигайте го нагоре, нагоре –  от пост на пост го качвайте нагоре: като по стъпала на ешафод! Ако не загуби главата си и там, а слезе с усмивка лека –  викайтев петте посоки на света:  –  Ето го човека! („Автореквием“,Ст. Цанев)* –  Кой си ти? –  попита го Дяволът. –  Аз съм плебей по рождение и всички дрипльовци са мои братя. О, колко грозна е земята иколко са нещастни хората! Това говореше млад момък с изправено чело и стиснати юмруци. Той стоеше пред стълбата –  висока стълба от бял мрамор с розови жилки. (…) През всеки три стъпала Дяволът взимаше своя малък откуп. Но момъкът вървеше, той давашес готовност всичко, стига да стигне там и да отмъсти на тия тлъсти князе и принцове! Ето едностъпало, само още едно стъпало, и той ще бъде горе! Той ще отмъсти зарад братята си! (…) Той беше вече най-горе. И изведнъж в лицето му грейна усмивка, очите му заблестяха с тиха радост и юмруците му се отпуснаха. Той погледна пируващите князе, погледна доле, дето ревеше ипроклинаше сивата дрипава тълпа. Погледна, но нито един мускул не трепна по лицето му: то бесветло, весело, доволно. Той виждаше доле празнично облечени тълпи, стоновете бяха вече химни.  –  Кой си ти? –  дрезгаво и лукаво го попита Дяволът.  –  Аз съм принц по рождение и боговете ми са братя! О, колко красива е земята и колко сащастливи хората! („Приказка за стълбата“, Хр. СмирненМИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18май 2022година ЧАСТ 3 (Време за работа: 120 минути)  Аргументативния текст напишете в листа за отговори на предвиденото място. 41. Напишете аргументативен текст в обем до 4 страници по ЕДНА от следните дветеми: Тема за есе Тежестта на думите (Есе) Тема за интерпретативно съчинение Споменът –  скръб и утеха (Интерпретативно съчинение върху „Аз искам да те помня все така“ на Димчо Дебелянов)Аз искам да те помня все така: бездомна, безнадеждна и унила, в ръка ми вплела пламнала ръка и до сърце ми скръбен лик склонила. Градът далече тръпне в мътен дим, край нас, на хълма, тръпнат дървесата и любовта ни сякаш пò е свята, защото трябва да се разделим. „В зори ще тръгна, ти в зори дойди и донеси ми своя взор прощален –  да го припомня верен и печален в часа, когато Тя ще победи!“  –  О, Морна, Морна, в буря скършен злак, укрий молбите, вярвай –  пролетта ни недосънуван сън не ще остане и ти при мене ще се върнеш пак! А все по-страшно пада нощ над нас, чертаят мрежа прилепите в мрака, утеха сетна твойта немощ чака, а в свойта вяра сам не вярвам аз. И ти отпущаш пламнала ръка и тръгваш, поглед в тъмнината впила, изгубила дори за сълзи сила. –  Аз искам да те помня все така… 

 МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 18май 2022година КЛЮЧ С ВЕРНИТЕ ОТГОВОРИ  Задача  Верен отговор  Бройточки 1.А 12.Б 1 3.Г 1 4.В 1 5.А 1 6.В 1 7.А 1 8.имунна 29.укрепване 210.профила 211.си 212.повикали 213.Дебютът ѝ в киното е през 1924 г., когато е само на деветнайсет. Некой да е, а самият Робърт Вине я взема за ролята на младо девойчевъв филма си, озаглавен„Имах един приятел“. Играла подпсевдонима Ива-Ваня, младата българка се справя отлично. Икритиците, и зрителите много я харесват, поради което продуценти и режисьори бързат да я ангажират за нови роли. 514.Г 1 15.В 1 16.В 1 17.Б 1 18.текстове от художествена литература 1 19. Примерни отговори:  Четенето активира въображението и ума/доставя удоволствие. Четенето може да повиши четивната грамотност.2 20. Примерен отговор: Четенето на роман дава възможност всеки да изгражда собствени представи въз основа на прочетеното. 2 21.Текст 6 22.честота 223.А) летопис Б) отразява В) украса 3 24.В 1 25.Б 1 26.Б 1 27.Г 1 /  nova.bg

 28.В 1 29.Б 1 30.Г 1 31.Б 1 32.А 1 33.А 1 34.Г 1 35. Примерен отговор: В „Спи езерото“ изображението на природата изразява състояние напостигнат покой,а в „Градушка“ природата е представена като разрушителна стихия.236. Примерни отговори: Заглавието се свързва с прозрението за смисъла на човешкия живот.Заглавието се свързва с прозрението за ценността на любовта междухората/на търсената и постигната хармония/на радостта оттворческия труд.237. Примерни отговори: Аз-повествованието внушава достоверност на разказваната история. Чрез аз-повествованието се разкрива разликата между малкияВиктор и порасналия герой  разказвач, който преоткрива себе си. 238. Примерен отговор: Характерна за жанра на елегията черта, проявена в „Аз искам да тепомня все така“, е тъгата/скръбта, породена от раздялата.239.А)3Б)2В) 1 340.Текст 641.Текст 30

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар