РегионалниТоп новини

Административен съд – Благоевград отчита значително увеличение на броя дела, образувани против изискуеми от държавата публични вземания

Административен съд – Благоевград отчита значително увеличение на броя дела, образувани против изискуеми от държавата публични вземания

 

Два пъти повече са делата, образувани в Административен съд – Благоевград по жалби против актове за установяване на публично държавно вземане. Увеличението се отчита от справка в деловодната система на съда за периода януари – май 2020 година, спрямо общия брой на този вид дела, образувани през 2019 година. През 2019 г. в Административен съд – Благоевград са стояли за разглеждане 25 дела против актове за установяване на публични държавни вземания. Само през първите пет месеца на тази година броят на образуваните такива дела е 22.

Голяма част от образуваните през тази година дела са против актове, издадени от министъра на земеделието, храните и горите, за установяване на вземане за предоставени държавни ресурси на частни субекти при замяна на горски имоти. Ресурсите представляват предоставено предимство на частни субекти от страна на държавата при сключване на договори за замяна на горски имоти, което е определено като неправомерна държавна помощ.  Сделките са осъществявани в периода 2008 – 2009 година. Някои от актовете са за установено публично държавно вземане в особено големи размери. Актовете на Министерството на земеделието, храните и горите са издадени по решение на Европейската комисия за предоставени от Република България неправомерни помощ при замяна на собственост върху частна срещу държавна горска земя в периода 01.01.2007 г. – 27.01.2009 г.

Пет са делата, образувани през тази година, против актове за публични вземания, представляващи средства, отпуснати по мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони 2017-2013 г. Актовете са заради неизпълнение на заложен в проекта бизнесплан за реализирани приходи от нощувки в изградените с европейско финансиране къщи за гости.

Чрез актове за установяване на публично държавно вземане Държавен фонд земеделие изисква за възстановяване от фирми и физически лица изплатени помощи за модернизиране на земеделски стопанства, изграждане на микропредприятия, подпомагане на малки земеделски стопанства.

 

 

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар