РегионалниТоп новини

Адвокат Мартин Бусаров от ГЕРБ ще бъде председател на ОИК Благоевград. Така определи ЦИК

С Решение 890-МИ/ 30.08.2019 г. ЦИК определи състава на ОИК Благоевград. За председател на комисията е назначен адвокат Мартин Бусаров, а членове от квотата на ПП ГЕРБ са Биляна Петачка, Елена Панчева и Стоян Терзийски. С Решение 932-МИ/ 30.08.2019 г. ЦИК променя датата на встъпване в правомощията на новоназначените членове и те ще започнат своята дейност от 04.09.2019 г.

Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 890-МИ
София, 30.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\21 от 21.08.2019 г. от кмета на община Благоевград, област Благоевград, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в община Благоевград.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 6 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80, чл. 81 във връзка с чл. 66 от ИК и Решение № 600-МИ от 09.08.2015 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 19 август 2019 г. Спазени са правилата на чл. 76 ИК.

В консултациите са участвали представители на парламентарно представени партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент. Протоколът е подписан без особени мнения и възражения.

Не е постигнато съгласие по отношение на състава на Общинската избирателна комисия в община Благоевград.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 11 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Благоевград, област Благоевград, в състав от 13 членове, както следва:

Длъжност Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ Мартин Христов Бусаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Йордан Стефанов Симонски
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ Вилислав Кирилов Балев
СЕКРЕТАР: Мустафа Муса Сирачки
ЧЛЕНОВЕ: Биляна Георгиева Петачка
Елена Иванова Панчева
Стоян Борисов Терзийски
Илия Олегов Милев
Елеонора Бориславова Атанасова
Александра Владимирова Стоянова
Владимир Колев Вачев
Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова
Милена Димчова Велкова

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.

3. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

Тагове

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *