Регионални

ПРИЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИТЕ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ПО ОРГАНИЗИРАНЕ НА ПАЗАР В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и 8, чл. 44, ал. 2 и 4 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка със заповед № РД-01-270/19.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и Предписание за провеждане на задължителни хигиенни и противоепидемични мерки от 15.05.2020 г. на Регионална здравна инспекция – Благоевград и въведените противоепидемични мерки, свързани с разпространението на COVID – 19,
кметът на община Гоце Делчев издаде заповед, с която нарежда:

І. Считано от 20.05.2020 г. се възобновява провеждането на пазар в гр. Гоце Делчев, при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед №РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, като управителят на „Общински пазари“ ЕООД осигури следните условия за функционирането му:

1. Дезинфектиране на площадките за селскостопански и промишлени стоки два пъти дневно (сутрин и вечер);

2. Разполагане на стоки на маси и сергии – по график, от 6,30 до 8,30 часа сутрин;

3. Продавачите да осигурят предпазване на стоките от вторично замърсяване при предлагането им.

4. На видно място да се постави информация за гражданите, че плодовете и зеленчуците преди каквото и да е използване следва да бъдат добре измити, като и да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици/пликове/торбички и др. подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.

5. Оформяне на входове и изходи, разделяне на потребителските потоци за селскостопанския и промишлен пазар;

6. Ограничаване със сигнална ленти на масите за селскостопанския пазар и сергиите за промишления пазар;

7. Търговските обекти на територията на „Общински пазари“ ЕООД работят при спазване на физическа дистанция и носене на защитни маски от търговци и потребители и Осигуряване на дезинфектанти на входа;

8. Контрол на входа по отношение броя на лицата, недопускане струпване на хора и спазване на дистанция от 1,50 метра;

9. Поставяне на информационни и указателни табели за посока на движение, спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски от търговци и потребители.

ІІ. Условията за функциониране на пазар могат да бъдат променяни в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Снимка на Община Гоце Делчев / Municipality Gotse Delchev.
Тагове
Покажи още

Свързани новини

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.